Icke linjebunden kraftförsörjning

Vattenfall Services har av kunden Trafikverket underhållsdistrikt Stockholm-Öst, fått förtroendet att utföra drift och underhåll av icke linjebunden kraftförsörjning för järnvägsnätet.

Avtalets geografiska område är orten Sala som nordligaste punkt, Mjölby som den sydligaste punkten och sedan täcks området från Hallsberg i väst till Stockholm i öst. Uppdraget passar mycket väl in i befintlig verksamhet då Vattenfall Services även har avtal med Trafikverket underhållsdistrikt Syd för drift och underhåll av icke linjebunden kraftförsörjning.

Uppdraget omfattar ett flertal olika spänningsnivåer i Trafikverkets anläggningar.
• 130kV inkommande matning till transformatorer
• 15kV för framdrift av tågen
• 11/22 kV för matning av olika skenor
• 6300V för motor och generator i omformare
• 400/230V för lokalkraft med mera
I stationsutrustningen förekommer både den vanliga frekvensen 50Hz och Trafikverkets signifikanta 16 2/3 dels Hz.

Start för avtalet är 2019-06-01 och sedan sträcker det sig över fyra år med två plus två år som möjliga optioner. Uppskattad volym är tio tekniker och två projektledare.

Kontakt: Kim Johansson Hjort

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja