Drönare har funnits på marknaden ett längre tag men först på senare tid har regelverk och hårdvara möjliggjort drönare som ett viktigt arbetsverktyg inom olika branscher. Hos Vattenfall Services används drönare i arbetet för att säkra den svenska elförsörjningen. Drönare är idag ett smart hjälpmedel inom många olika områden, samtidigt som nya möjligheter utforskas och utvecklas kontinuerligt.

En stor del av inspektioner och underhåll av det svenska distributionsnätet görs idag manuellt av tekniker ute i fält, antingen med helikopter eller till fots. Det kan handla om både inplanerade rutinuppdrag och akuta insatser när något fel har inträffat.

– Med hjälp av drönare blir arbetet mer produktivt både avseende kostnader och tid. Nu kan våra tekniker stå på marken och utföra inspektionerna, istället för att behöva klättra upp i ledningsstolparna, säger Martin Björnvall, affärsutvecklare på Vattenfall Services.

Effektivare inspektioner

Drönare kan användas för att bland annat kontrollera isolatorer, infästningar och stolpar för att se om det finns rost i stag och skruvar eller skador i topplinor. Korrosion i stolpinfästningar är ett exempel på ett stort problem i Sveriges ledningsnät.

Dronare upptacker fel 720x350.jpg

Drönare kan upptäcka fel som inte syns från marken, i detta fall en trasig bygel.

– Med våra drönare kan vi komma mycket närmare än med helikopter. Vi har också fördelen att kunna flyga under och se uppåt, för att identifiera skador på bland annat isolatorer och infästningar. Samtidigt kan vi hålla tillräckligt avstånd så att drönaren inte störs av exempelvis magnetfält. Med hjälp av drönarens olika kameror kan vi ta högupplösta bilder som gör det möjligt att upptäcka väldigt små skador, berättar Pontus Bengtsson som är drönarpilot på Vattenfall Services.

Termografering av ledningar utan helikopter

Termografering är en viktig teknik för att kontrollera värme och förebygga överhettning i spänningsnätet. Överhettning kan leda till allvarliga avbrott och kostsamma konsekvenser. Vanligtvis utförs kontrollen med en handhållen värmekamera, främst i nätstationer och ställverk, men även elledningar kan drabbas av överhettning. Eftersom det svenska elnätet består av ungefär 188 000 kilometer luftledningar är handhållen termografering av ledningarna väldigt svårt att genomföra i praktiken. Termografering med drönare skapar dock helt nya möjligheter.

Dronare termografering 720x350.jpg

Genom termografering med drönare är det möjligt att förebygga överhettning och allvarliga avbrott.

– Med drönare kan vi nu flyga över ledningarna och till en låg kostnad säkra upp ledningsnätet mot denna typ av fel. Arbetet blir mycket mer tidseffektivt och vi kan snabbt identifiera problemområden som kräver åtgärd, förklarar Martin Björnvall.

Enklare och tryggare skogligt underhåll

Inom det skogliga underhållet finns krav på besiktningar i ledningsgatorna med regelbundna intervaller. Syftet är bland annat att kontrollera om det finns sjuka, veka eller lutande träd som kan påverka elledningarna och orsaka driftstörningar. Även det här är ett tidskrävande arbete som kan genomföras mer effektivt med hjälp av drönare.

Drönare bidrar även till att minska säkerhetsriskerna. Vid en större storm där träd har fallit över ledningar krävs inspektioner i eländig terräng som kan vara potentiell riskfyllda.

– Under stormarna Knud och Alfrida hade vi stor nytta av våra drönare, både i felsökningsarbetet och i vår dokumentation. Många områden var svårtillgängliga och träd som delvis fallit utgör en säkerhetsrisk för alla som visas i skogen, förklarar Martin Björnvall.

Ett annat område där drönare exempelvis kan användas är inom lantmäteritjänster, exempelvis i framställningen av ortofoton och 3D-modeller.

Belysning – ett av många spännande utvecklingsområden

Drönare kan även vara behjälpliga i arbetet med belysning. Tack vare drönare med GPS-funktion kan inmätningar göras av allt från markförlagda belysningskablar till rör, stolpar, fundament, belysningscentraler och övriga anläggningskomponenter. Det är också möjligt att genomföra rondering för att felsöka eller kontrollera ljusarmaturer, stolpar och lutning.

Vattenfall har som mål att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation, och drönare är en av många smarta lösningar som bidrar till att minska koldioxid-utsläppen. I framtiden kan det vara aktuellt med drönare som utför vissa praktiska arbetsmoment, exempelvis montera och plocka ned stolparmaturer. Det minskar behovet av ställningar eller skyliftar, och bidrar till en säkrare arbetsmiljö. Just nu utvecklar Vattenfall en drönare som kan lyfta upp fågelskrämmor och fästa dem i linorna.

– Drönare erbjuder många nya möjligheter och kan användas för alla typer av anläggningsinspektioner och många automatiserade jobb. Vi ser en stor potential i att fortsätta utveckla vårt arbete med drönare, avslutar Martin Björnvall.

Kontakta oss

Telefon: 08-739 50 00

vattenfallservices@vattenfall.com

Vattenfall Services Nordic AB
SE-169 92 Stockholm

Fakturaadress

Vattenfall Services Nordic AB
RU2036
169 95 Solna

Organisationsnummer
556417-0859

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja