För ökad trygghet och minskad energiförbrukning

Enligt Brottsförebyggande rådet, BRÅ, har utomhusbelysningen i den offentliga miljön en viktig roll att bland annat förebygga brott och öka tryggheten. Redan 2009 påbörjade Avesta kommun i Dalarna, i nära samarbete med Vattenfall Services, ett stort förändringsarbete avseende just belysning – en satsning som gett positiva resultat på många olika sätt.

I södra Dalarna ligger den medelstora kommunen Avesta som har en vision om att vara en dynamisk, hållbar tillväxtregion både ekologiskt och socialt. Människor ska välja att leva sina liv i Avesta och företag ska vilja etablera sig och växa här. Därför satsar kommunen på att våga tänka nytt och tänka annorlunda.

Emil Forslund arbetar som utredare, eller gatuansvarig som det kallas i folkmun, på Avesta kommun. Ett av hans ansvarsområden är belysning, som är ett prioriterat utvecklingsområde i kommunen.

– Belysningen är väldigt viktig, bland annat ur ett trygghetsperspektiv. Därför fick vår investeringsbudget ett rejält tillskott för ett par år för att genomföra olika insatser som främjar just trygghet, berättar Emil Forslund.

Insatser som snabbt medfört stora besparingar

Redan 2009 startade kommunen ett stort förändringsarbete gällande belysningen på offentliga platser. Allt eftersom har alla gamla kvicksilverlampor ersatts med LED-belysning som resulterat i energibesparingar upp emot 70%.

För något år sedan började man även byta ut gamla armaturer och i dag återstår endast 15–20 procent av de äldre stolparna. Arbetet har utförts i nära samarbete med Vattenfall Services, som kommunen har arbetat med i många år.

– Redan nu kan vi se att arbetet har gett många positiva effekter. Energiförbrukningen har sedan 2009 minskat med ungefär 70 procent, en investering som återbetalat sig väldigt fort, menar Emil Forslund.

I samband med arbetet har kommunen även installerat ljusreglering som innebär att utomhusbelysningen kan anpassas och fjärrstyras på ett smartare sätt. Under kvälls- och nattetid sänks ljusstyrkan lite. Något som inte är inte märkbart för gemene man, men som genererar runt 25 procent i energibesparing.

– Dessutom har antalet felanmälningar också minskat vilket leder till mindre underhållsarbete och i sin tur minskade kostnader, förklarar Emil Forslund.

Belysning Avesta 2 720x350.jpg

Trygga, tillgängliga och stämningsfulla miljöer för alla

Avesta är inte en stor kommun, men känd för bland annat tillverkningen av världens största mynt, ett tiodalers plåtmynt på 19,7 kg. Här står också världens största Dalahäst, som reser sig ståtligt 13 meter över marken. Men ett av det kanske mest uppskattade landmärkena är Avestas rondell.

– Vi har satsat mycket på att det ska vara helt, rent och snyggt i kommunen, och där är konst, dekorationer och parker en viktig del, berättar Patrik Håll, arbetsledare och produktionsledare på teknisk service på Avesta kommun.

Rondellen har blivit lite av ett fenomen som florerar i sociala medier. Konsten i rondellen byter nämligen skepnad i samband med högtider och säsong – alltifrån snöbollar i juletid och dans runt midsommarstången i juni till alla hjärtans dags-tema och rosa bandet i oktober. Det är inte ovanligt att konstverken byts ut runt 10-12 gånger om året. Under de mörkare månaderna är ljussättningen en effektfull del av konstverken.

– Även här har Vattenfall Services varit behjälpliga. Vi presenterar konstverket och sedan sköter de allt, från att hitta rätt lösningar som kompletterar konsten på ett bra sätt till eldragning och slutlig installation, berättar Patrik Håll.

I somras invigdes den nya Stadshusparken och Markustorget i Avesta efter ett omfattande arbete som pågått under ett par års tid. Hela området, som var väldigt eftersatt, har nu byggts om med bland annat en tillgänglighetsanpassad lekplats, vattenanläggning, lysande lekskulpturer och många olika sittplatser. Vattenfall Services deltog i arbetet redan från planeringsstadiet med kartläggning och projektering och därefter ansvarat själva utförandet av alla el- och ljusinstallationer.

Mot en fossilfri framtid

En av de tre största källorna till utsläpp av växthusgaser i Sverige är idag transporter. Avesta arbetar för att främja fossilfria transporter för att minska klimatförändringarna där investering i belysning är en viktig komponent. Med bra belysta cykel- och gångvägar är det enklare att välja bort bilen. Tack vare digital fjärrstyrning av belysningen och färre utryckningar kan även kommunens egen användning av fossila bränslen minska.

– Belysning som funktion är så klart viktigt, men också utformningen. Det ska vara snyggt samtidigt som det ska vara långsiktigt hållbart ur både ett miljöperspektiv och ett kostnadsperspektiv. Där är Vattenfall Services, med sin branschkännedom och kunskap, en lösningsorienterad, kreativ och mycket uppskattad samarbetspartner, avslutar Patrik Håll.

Kontakta Per Redtzer om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa ditt företag eller din kommun med belysning.

Läs mer om våra tjänster

Kontakta oss

Telefon: 08-739 50 00

vattenfallservices@vattenfall.com

Vattenfall Services Nordic AB
SE-169 92 Stockholm

Fakturaadress

Vattenfall Services Nordic AB
RU2036
169 95 Solna

Organisationsnummer
556417-0859

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja