Granskning av AMS möjligheter när ledning byggs om

Behovet av att kunna reducera avbrottstiden vid förnyelse av ledningar har ökat. Därför har Vattenfall Services tittat på möjligheter som finns att utföra arbete med AMS – arbete med spänning- när en ledningssträcka planerar att spänninghöjas i Södra Sverige.

För att klara den pågående energiomställningen med ökade behov av elektrifiering sätts det högre krav på ett stabilt och säkert elnät.  Som ett led i detta planeras det att spänningshöj en ca 44 km lång 70 kV ledning i Södra Sverige för att öka överföringskapaciteten, leveranskvalitén och driftsäkerheten.

Minimera avbrottstiden

För att reducera avbrotten under ombyggnationen har Vattenfall Services anlitas för en så kallad byggbarhetsanalys där man tittar på möjligheterna till att använda arbetsmetoden AMS - arbete med spänning.

– I denna byggbarhetsanalys så granskar vi de sträckor och delmoment som skulle kunna byggas om utan att vi bryter strömmen. Vi gör en riskanalys och utifrån olika parametrar, exempelvis avstånd, höjder och material på ledningsstolparna gör vi sedan en bedömning huruvida arbetet kan utföras med AMS. Om AMS kan användas är nästa steg att titta på vilken metod som lämpar sig bäst, säger AMS-experten Hans Rocklöv, Vattenfall Services.

imagecywkr.png

 

Tre olika AMS-metoder

Det finns tre AMS-metoder att arbeta med för att inte behöva bryta spänningen under arbete; isolerstång, isolerhandske och barhandsmetoden.  Vilken AMS-metod som lämpar sig bäst att använda avgörs av spänningsnivån och de hanteringsmöjligheter som finns.

Isolerhandske och isolerstång lämpar sig bäst till en maximal spänningsnivå på 36 kV respektive 200 kV. Då kan arbetet utföras med god säkerheten och hög ergonomi. När det kommer till barhandsmetoden använder man denna vid framförallt högre spänningar på 400 kV där stång blir för svårt och tungt att använda sig av. Här är montörerna istället iklädda dräkter av rostfri tråd och vinschas upp till ledningen med hjälp av isolerade rep.

– I just det här fallet skulle användningen av isolerstång i kombination med barhand vara att föredra på grund av den aktuella spänningsnivån samt hantering av de olika arbetsmomenten. I skedet vi befinner oss i nu är det dock svårt att fastställa exakt den rätta metoden. Först krävs det en gedigen analys av hela ledningsgatan, vilket sker inom en snart framtid, Säger Hans Rocklöv.

En slutgiltig rapport av byggbarhetsanalysen ska ske i november 2022 där fortsatt lämpligt arbete för projektet kommer att utvärderas.

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja