Fälld stolpe orsakad av stormen Malik ersätts

Efter att stormen Malik dragit in över landet och tagit med sig en 33 meter hög kraftledningsstolpe på en av Svenska Kraftnäts 400 kV högspänningsledningar, kallades Vattenfall Services in för att återställa stolpen och luftledningen. 

Sedan 2018 har Vattenfall Services ett underhållsavtal med Svenska Kraftnät som inkluderar besiktning, åtgärder efter besiktning och akut felavhjälpning.

Under sista helgen i januari drog stormen Malik in över Sverige. Efter att ha tagit med sig en 33 meter hög kraftledningsstolpe på 400 kV-ledningen mellan Horred och Uddebo, kallades Vattenfall Services in för att inspektera och påbörja arbetet med att återställa stolpen och ledningen.

Rostangripen stolpe ersattes utan strömavbrott 

Stolpen står utanför byn Torestorp i Västergötland och har stått där sedan den drygt tio mil långa 400 kV högspänningsledningen mellan Tenhult och Horred togs i drift på 1970-talet. Haveriet orsakades av att stolpförankringen ungefär två meter ner i marken hade rostat sönder på ett par ställen.

Efter att ha försäkrat sig om att strömmen tillfälligt kunde ledas annan väg för att elkonsumenterna inte skulle drabbas av strömavbrott, kunde arbetet med att lyfta bort den gamla stolpen påbörjas. 

– Då stolpen står i en mosse långt ifrån farbar väg, så fick vi först bygga en lång väg fram till den rasade stolpen för att maskiner skulle kunna köra in till platsen. Efter ett mycket omfattande arbete i intensivt regn kunde vi äntligen säkra platsen och lyfta bort den fällda stolpen, berättar Mats Jonsson, Avdelningschef Regionnät Väst på Vattenfall Services.

Parallellt arbete med beredskapsstolpar 

Parallellt med att säkra arbetsplatsen och kontrollera skador på stolpen, påbörjades arbetet med att montera beredskapsstolpar, så kallade Norgestolpar. Norgestolpar fungerar som provisoriska stolpar gjort av aluminium som på kort tid kan sättas upp vid större haverier. Detta tills den nya stolpen kan komma på plats.

Den nya stolpen färdigställdes den 11 februari för att kopplas in på nätet lördagen den 12 februari.

DSC00318 red.jpg

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja