Enviksberget och Bröcklingeberget

Vattenfall Services har fått uppdraget att bygga internt kabelnät för vindkraftparkerna Enviksberget och Bröcklingeberget. Vindkraftparkerna har utvecklats av Arise.

För båda uppdragen innebär arbetet schakt och förläggning av elkablar och optorör, men även förläggning av elkablar i slangar som markentreprenören i vindparken förlägger i samband med byggnation av nya vägar. Alla skarvar och ändavslut ska utförs av Vattenfall Services, optokablar blåsas och termineras i kopplingskiosker och vindkraftverk.

Enviksberget Vindkraftpark
Vattenfall Services har fått uppdraget att bygga internt kabelnät el 24 kV och opto i Enviksbergets vindkraftpark samt ansluta vindparken till Falu elnäts lokalnät. Fullt utbyggd ska vindparken innehålla 9 vindkraftverk. Byggtiden är nu och fram till 2019-09-30 med planen att spänningssätta de första vindkraftverken i början av augusti 2019. Beställare är Enviksberget Vindpark AB.

Bröcklingeberget vindkraftpark
Vattenfall Services har fått uppdraget att bygga internt kabelnät el 36 kV och opto i Bröcklingebergets vindkraftpark. Fullt utbyggd ska vindparken innehålla 11 vindkraftverk. Byggtiden är nu och fram till 2019-10-31 med planen att spänningssätta de första vindkraftverken i mitten av september 2019. Beställare är Arise AB med slutkund Bröcklingeberget Vindkraft AB.

Kontakt: Ulrik Eriksson

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja