E.ON och Vattenfall Services förlänger avtal kring mättjänster

E.ON Energidistribution har valt att förlänga nuvarande avtal med Vattenfall Services som mättjänstentreprenör för område Sydöst och Nord. Vattenfall Services stärker därmed sin position i regionerna.

Sedan 2021 har E.ON Energidistribution och Vattenfall Services ett två-årigt avtal gällande mättjänster i Sydöst och Nord. I avtalet ingår bland annat kontroll av mätning för elförbrukning, ombyggnationer, felavhjälpning, kvalitetskontroller vid idrifttagande av nya anläggningar och montage av elkvalitetsmätning i E.ON kundanläggningar.

Hög kvalitet anledning till förlängt samarbete

Tack vare att Vattenfall Services lyckades vända en tuff avtalsstart till en leverans med hög kvalitet och en god affär för båda parter vill nu E.ON fortsätta utveckla samarbetet och förlänger avtalet med 3 år. Därmed säkrar vi avtalet fram till april 2027. 

Förlängningen innebär att vi kan fortsätta att fördjupa våra kunskaper inom kvalificerade mättekniska tjänster. Genom att vidareutbilda vår befintliga personal samt genom rekryteringar stärker vi oss på marknaden och gör oss till en given och attraktiv samarbetspartner. 

– Vi är väldigt glada över att E.ON vill fortsätta utveckla avtalet tillsammans med oss. Jag är otroligt stolt över våra tekniker, projektledare och underhållsledare som har gjort avtalsförlängningen möjlig. Det visar på ett gott samarbete och ett stort förtroende för alla oss på Vattenfall Services, säger Dag Svensson, VD på Vattenfall Services.

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja