Byggnation av 82 kilometer 110 kV-ledning i Finland

Projektet som genomförs etappvis är beläget 200 km nordöst om Helsingfors och pågår under perioden 2016-2018.

Den första etappen är mest komplicerad då ledningen går genom staden Kouvola med skolor, daghem och  korsande vägar under ledningen. Den är nu klar och överlämnad till kunden som är mycket nöjd då arbetet har skett på ett säkert sätt med hög kvalitet samtidigt som tidplanen hållits.

Det var Vattenfall Services finska verksamhet Vattenfall Services Nordic Oy som räknade hem projektet trots att de endast var tre anställda i Finland vid kontraktsskrivning. En stor fördel i upphandlingen var en ny teknik för att utföra fundamentering. Genom tekniken har markskador minimerats, snabb framdrift erhållits och ett fåtal byggvägar behövt byggas.

Projektet har lånat både maskiner och personal från Vattenfall Services i Sverige och även kontrakterat underentreprenörer från andra europeiska länder. Detta är ett stort projekt med personal från flera länder som ska samverka för att bygga 110 kV-ledningen på ett säkert och effektivt sätt.

Kontakt: Mats Persson 072 550 41 03

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja