Birdflapper 2.0 - räddar fåglar och minskar elavbrott

Under de senaste åren har Vattenfall Services använt en drönarteknik för att rädda många fåglars liv och minska elavbrott samt skador på ledningar. Nu är drönaren och tekniken förbättrad med högre driftsäkerhet och  bättre flygegenskaper. Birdflapper 2.0 ska börja testas nu i vår!  

För 3 år sedan lanserade Vattenfall Services, tillsammans med Vattenfall R&D, en ny metod med drönare som räddar många fåglars liv  och samtidigt minskar elavbrotten. Metoden går ut på att ett specialbyggt drönartillbehör bär med sig och fäster fågelskrämmor på elledningarna.  

– Eftersom elledningarna oftast är gråa och svåra för fåglarna att upptäcka fäster vi färgglada fågelskrämmor, så kallade birdflappers, på ledningarna så att fåglarna inte ska flyga in i elledningen och skadas, säger Anders Söderberg, Drönar-expert på Vattenfall Services.

 

Birdflapper 2.0 – testning i mars

I linje med Vattenfall Services företagsfilosofi i strävan att optimera och förbättra nya innovationer och tekniker har utvecklingsarbetet för denna drönare fortsatt.  Nu i mars är det dags att börja testa Birdflappern 2.0 ute i fält.

– Utvecklingen har framförallt varit att vi har förbättrat driftsäkerheten. Vi har bytt ut vissa delar för att förbättra drönarens flygegenskaper och samtidigt underlättat service och underhåll av drönaren som är mycket smidigare nu än tidigare, säger Anders.

imageayfes.png


Räddar fåglars liv

Varje år kolliderar fåglar in i luftburna elledningar vilket har en negativ påverkan på deras population. Kollisionen utgör även en stor risk för att skador på ledningar och utrustning uppkommer som kan leda till avbrott i elförsörjningen.  

Att sätta fågelskrämmor på ledningar har man tidigare gjort på lite olika sätt. Vid lägre elledningar har man kunnat använda stång från marken, och vid högre har man använt en lincykel eller traktor med hög korg för att ta sig ut till linan och fästa skrämmorna manuellt. Men eftersom intressegrupper och artskyddsförordningen ställer högre krav på elnätsbolagen i att skydda fåglar har nu drönartekniken utvecklats för att förenkla och tidsoptimera upphängningen.  

 

Vikbolandet som kustområde är särskilt drabbat

Ledningar som är särskilt drabbade är placerade i kustområden och våtmarker där många fåglar håller till. Ett exempel på en sådan ledningssträcka är den i Vikbolandet som befinner sig i ett sjöspann. Ledningen producerar ut el till E.ONs lokalnät och eftersom kunderna hade upplevt frekventa strömavbrott gjorde man en utredning och fastslog snabbt att det var fåglar som hade skapat avbrotten.

– Även vi på E.ON är också måna om att göra denna typ av åtgärder i vårt ledningsnät där det finns behov. Detta är ett mycket bra exempel på hur vi kan förebygga strömavbrott och även rädda livet på fåglar. Alla initiativ som säkrar leveransförmågan och tryggheten för våra kunder är naturligtvis väldigt bra, säger Björn Persson, regional kommunikationschef på E.ON i Norrköping.

När Vattenfall Services blev kontaktade åkte Eric Gröndal och Jens Backlund ut för att hänga upp fågelskrämmorna och väl på plats gick arbetet väldigt snabbt.

– Eftersom den specialbyggda drönaren kan bära fem stycken birdflappers samtidigt satte vi 30 stycken på mindre än 3 timmar. Arbetet är alltså väldigt smidigt i förhållande till den stora nyttan den för med sig, säger Eric Gröndal, elkraftstekniker på Vattenfall Services.

 

Minskade elavbrott i Vikbolandet

Efter att fågelskrämmor hade satts på de drabbade ledningarna har fina resultat visats. Anna-Lena Öiås, som bor i området, märker stor skillnad.

– Innan fågelskrämmorna kom upp så hade vi en del strömavbrott i samband med flyttfågelsäsongen vår och höst. Under 2021 hade vi återkommande avbrott eller återinkopplingar och jag tror inte vi har haft något avbrott av den karaktären sedan fågelavvisarna sattes upp, säger Anna- Lena.

 

Höjd säkerhet och minskade CO2 utsläpp

Att använda drönare för denna typ av uppdrag är inte bara kostnads- och tidseffektivt, det innebär även en säkrare arbete för medarbetarna eftersom de inte behöver arbeta på höjd. Dessutom minskas påverkan på skog och mark runtomkring och självklart är den också ett värdefullt verktyg i att minska CO2 utsläppen och i strävan för en fossilfri framtid.

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja