Beredare och projektledare

Nu pågår rekryteringen av deltagare till BU Services Nordics program för beredare och projektledare 2017/2018.

Detta blir andra omgången av programmet och nu gäller det hela Service Nordic. För att få lite mer fakta kring programmet får Services Nordics HR-chef Harry Claesson svara på några frågor.

Varför läggs så mycket tid och pengar på detta program?
Inom vår bransch är det idag stor efterfrågan på beredare och projektledare. Ett eget program för beredare och projektledare är ett bra sätt för Services Nordic att säkra viktiga resurser för en fortsatt lönsam tillväxt.

Hur är programmet upplagt?
Programmet startar i september 2017 och avslutas under maj 2018. Teoretiska block som till exempel ESA och Juridik genomförs då deltagarna träffas på en ort. Mellan teoriblocken är det praktik ute i verksamheten.   

Vad behöver verksamheten tänka på för att praktiken ska bli så bra som möjligt?
Det viktigaste är att säkerställa att handledaren har tid att arbeta med kandidaten under praktikperioden. För att det ska bli bra krävs också att verksamheten ser praktiken som en tillgång och inte en belastning.

Är deltagarna anställda av Services Nordic från start?
Ja, alla deltagare är anställda av Services Nordic från programmets start.

Frågor eller funderingar, prata med din HR BP eller Harry Claesson.

Informationslämnare: Björn Johansson bjorn.o.johansson@vattenfall.com

Bildtext: Deltagare i programmet för beredare & projektledare 2016/2017

Kontakta oss

Telefon: 08-739 50 00

vattenfallservices@vattenfall.com

Vattenfall Services Nordic AB
SE-169 92 Stockholm

Fakturaadress

Vattenfall Services Nordic AB
RU2036
169 95 Solna

Organisationsnummer
556417-0859

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja