Barhandsutbildning på 400kV

Nio tekniker från Vattenfall Services har genomgått barhandsutbildning för arbete på spänningssatt 400 kV ledning.

Vattenfall Services genomförde utbildningen i Åsbro Kursgård tillsammans med STF Ingenjörsutbildningar och två inhyrda instruktörer från Kanada.

Först genomfördes alla arbetsmoment praktiskt på ej spänningssatt ledning hos Åsbro kursgård. Sedan var det dags att utföra samma arbetsmoment på Svenska kraftnäts spänningssatta ledning.

Vattenfall Services har nu utbildat nio tekniker för barhandsmetoden i stationsmiljö och lika många för arbete i ledningsmiljö, 400 kV. Utbildning i arbetsmetoder för Arbete Med Spänning är strategiskt viktig för att kunna möta kundernas behov då det blir allt svårare att få avbrott för att utföra underhållsarbeten. Dessutom ger utbildningen värdefull kunskap som kan användas på lägre spänningsnivåer för att till exempel erbjuda barhandsarbete i mer komplicerade miljöer.

Utbildningen genomfördes under vecka 15, 16 och 17 med projektledarna Hans Rocklöv Vattenfall Services och  Marie-Louise Wesslén STF Ingenjörsutbildning.

Kontakt: Hans Rocklöv 070-329 51 28

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja