Avtal är nu tecknat med Eon

Nu är kontraktet avseende Vattenfall Services som huvudentreprenör för fem avtalsområden undertecknat med kunden E.ON Energidistribution.

Tilldelade avtalsområden är Norra Nord, Södra Nord, Stockholm, Norrköping och Östra Småland. Avtalen gäller under kommande ramavtalsperiod 2020-2023.

Dag Svensson, vd för Vattenfall Services, ser fram emot ett utökat samarbete.
- Avtalet är oerhört betydelsefullt för oss. Vi har visat att vi kan erbjuda en konkurrenskraftig tjänst som vi nu får chansen att utveckla tillsammans med Eon. Första prioritet för oss är alltid säkerheten. Tillsammans skapar vi Sveriges säkraste arbetsplats. Vattenfall Services har antagit ett nytt ambitiöst säkerhetsprogram och engagemanget är stort hos våra medarbetare, säger Dag Svensson.

Eon:s mål i upphandlingen har varit att säkra leverans i rätt tid, bättre avtalsuppfyllelse och säkrare arbetsplatser. Kvalitetskraven skärps och större tyngd läggs också på miljöarbete där entreprenörerna aktivt ska bidra till Helt Hundra 2025.

- Det känns betryggande att Safety är prio 1 och att vi tillsammans kan utveckla säkerhetskulturen i branschen. Eon har med de nya ramavtalen lagt grunden till en bra leverans. I det läge som marknaden befinner sig i dag är det viktigt att ha starka partners, vi ska leverera en tjänst i världsklass till våra kunder, säger Johan Mörnstam, vd för E.ON Energidistribution.

I upphandlingen har också kvalitet i form av organisation, bemanning, arbetsledning, servicekvalitet samt miljö & säkerhet, getts ett större genomslag.

Infoägare:  Anders Fallgren

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja