AI bidrar till mer hållbar elkonsumtion

Vattenfalls ambition är att vi alla ska leva fossilfritt inom en generation. För att uppnå detta måste fossilt bränsle ersättas med förnybar energi som exempelvis vattenkraft, vindkraft och solkraft. Ökad användning av förnybar energi är framtiden men innebär också en rad utmaningar, som bland annat konsulter från Vattenfall Services arbetar med att lösa.

Man laddar elbil

Vatten, vind och sol är utmärka källor att generera energi från – men vare sig vädret eller naturen är förutsägbara. Därför arbetar konsulter från Vattenfall Services i ett projekt som ska skapa intelligentare, jämnare och mer flexibla kraftsystem.

Läs hela artikeln

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja