AI för smartare inventering av belysning

När Vattenfall Services fick i uppdrag att inventera belysningspunkterna i Haninge kommun valde man att testa en betydligt modernare metod än tidigare: Satellitfoton i kombination med 3D-kameror och AI. Resultatet? Snabbare, miljövänligare och mer korrekt!

– Att åka runt och manuellt kontrollera alla belysningspunkter i en kommun av Haninges storlek tar minst en månad. Vi valde istället att ta hjälp av satellitbilder och fick på så sätt en snabb överblick över hela kommunen, säger Peter Hansen, affärsutvecklare på Vattenfall Services Nordic AB.

Med endast fem satellitbilder kunde hela Haninge kommun täckas in. Satellitbilderna togs på natten så att man kunde se var det lyste, och inte lyste. Dessa bilder jämfördes sedan med kommunens egen dokumentation över lyktstolparnas koordinater. AI användes för att analysera och sammanställa resultatet.

– Utifrån detta kunde vi se att 9 921 lampor lyste, men ungefär 25 procent – 3 401 lampor – verkade inte lysa. Det kan till exempel bero på att ljuspunkter i tunnlar inte syns på satellitfoto eller att ett hus skymmer en lyktstolpe, men vi upplevde att det var alldeles för många, förklarar Peter Hansen.

 

Inventering med extrem noggrannhet

Nästa steg blev därför en inventering av belysningsstolparna i kommunen. En inventering utifrån traditionellt arbetssätt, med ett stopp och en manuell kontroll av varje enskild stolpe, skulle tagit flera månader. Här valde Vattenfall Services istället en bil med avancerad kamerautrustning, lidar (laserradar) och super-gps som innebar att belysningsteknikern kunde åka runt och låta bilkameran filma miljöerna – utan att behöva stanna, kliva ut ur bilen, kontrollera stolpen och knappa in koordinaterna.

– Uppdraget omfattade ursprungligen 4 000 stolpar, men arbetet gick fort och vi hann med många fler – närmare 14 000 – på endast 14 dagar. Tack vare den moderna utrustningen kunde vi mäta in stolparna med två centimeters noggrannhet, och det som framkom var att i kommunens tidigare dokumentation var många av stolparnas koordinater helt felaktiga vilket förklarar det stora antalet ”trasiga lampor” vid satellitmätningen, berättar Peter Hansen.

 

3D-miljöer gör det möjligt att granska i efterhand

Den avancerade kamerautrustningen gör det även möjligt att få mått på varje stolpes dimension och lutning, något som är avgörande för att kunna säkerställa att de är stabila och att de faktiska måtten överensstämmer med anläggningsregister.

En annan fördel med detta tillvägagångssätt är att utrustningen skapar en detaljerad bild och fångar allt i 3D-miljö. Det möjliggör en interaktiv dataspelsliknande upplevelse där man i efterhand kan gå tillbaka och noggrant analysera den digitala miljön. Detta är en metod som även polisen använder till exempel vid brottsplatsundersökningar. Datorn kan också rensa bort störande detaljer såsom träd, buskar eller byggnader ur bilderna, vilket lämnar enbart lyktstolparna synliga.

– Den här nya metoden har väckt ett stort intresse och vår ambition är att fortsätta utveckla och använda den för att underlätta och effektivisera kartläggning och underhåll av belysningsinfrastrukturer, avslutar Peter Hansen.

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja