Underhåll som säkrar vindkraftsproduktionen

Vindkraft är en av våra viktigaste energikällor för fossilfri energi. I Sverige har vi goda förutsättningar för vindkraft, mycket tack vare vår långa kust och höga fjäll där vindarna är starka. Men för att få ut det bästa av vindresurserna krävs regelbundna inspektioner och underhåll av vindkraftsturbinerna. Vattenfall Services erbjuder fortlöpande besiktningar, reparationer och specialiserade tjänster som bidrar till en effektivare och säkrare elproduktion.

Foto: Vattenfall/Jennie Pettersson

Nyligen fattade regeringen beslut om att bland annat bygga ut stamnätet för havsbaserad vindkraft. Vindkraft är en del av lösningen för att bromsa klimatförändringarna samtidigt som den tryggar vår framtida energiförsörjning. För att maximera produktionen och motverka driftsstopp och allvarliga haverier, arbetar Vattenfall Services specialutbildade vindkrafttekniker med löpande underhåll och reparationer runtom i Sverige.

– Vattenfall Services är en helt oberoende leverantör och kan skräddarsy olika upplägg utifrån varje kunds behov. Vi erbjuder bland annat löpande serviceavtal, ad hoc-lösningar och besiktningar för att trygga vindkraften, berättar Johan Welander, avdelningschef för Vindkraftservice på Vattenfall Services.

Ytskikten utsätts för slitage …

Produktionsbelastning och vibrationer har en inverkan på vindkraftverkens effekt och livslängd. Även klimat och väder skapar slitage. Till exempel kan grenar blåsa på rotorbladen och orsaka skador i laminatet. Om sprickor inte lagas i tid kan allvarligare skador uppstå, exempelvis vatten som tränger in och orsakar frostsprängning.   

– Vi använder bland annat drönare med avancerad optik som gör det möjligt för oss att från marken inspektera torn, rotor och blad på detaljnivå. Våra vindkrafttekniker är dessutom GWO-certifierade och kan utföra såväl inspektioner som reparationer från plattform eller med rope-access på tornets utsida, förklarar Johan.

… och maskineriet kräver omsorg

Vindkraftverk består av flera stora roterande komponenter. Turbinens växellåda är en av många kritiska delar. Skulle ett fel uppstå kan det bli kostsamt, både avseende reparation och långa driftstopp. 

– Vi gör regelbundna växellådsinspektioner och kan samtidigt utföra både förebyggande och avhjälpande underhåll som minskar risken för produktionsstopp, förklarar Johan.

Oljekvalitén påverkar växellådans funktion, och behöver renas eller bytas ut med jämna mellanrum. Här arbetar Vattenfall Services med en unik lösning – en oljesnabel – som gör bytet enkelt, snabbt och utan spill.

blobid2.jpgFoto: Vattenfall Services/Jan-Åke Wallin

Tunga lyft med kranar

I uppdragen ingår ofta tunga, avancerade lyft, så kallad Heavy lifting. Exempelvis väger ett rotorpaket runt 60-100 ton och då krävs såväl erfarenhet som kranar med stor lyftkapacitet. Vattenfall Services erbjuder planering och genomförande av större projekt, men också mindre lyftuppdrag.

– Vi gjorde nyligen ett större arbete i Norrland med byte av en generator och byte av bladlager på fyra turbiner med tillhörande flänsar på en turbin med rotordiameter på 103 meter och en tornhöjd på 90 meter, berättar Johan.

Som oberoende entreprenör kan Vattenfall Services även erbjuda slut- och garantibesiktningar för olika turbintillverkare.

FAKTA OM VINDKRAFT

  • Vindkraft är en förnybar energikälla.
  • Vindkraften är idag vår tredje största kraftkälla för elproduktion, efter vatten- och kärnkraft.
  • Vindkraft levererar omkring 16 procent av den el vi använder i Sverige idag.
  • Idag finns det över 4 000 vindkraftverk utplacerade i landet.
  • Vattenfalls vindkraftpark Kriegers Flak i Östersjön är Skandinaviens största med 72 havsbaserade vindkraftverk.

Källor: www.energimyndigheten.se, www.vattenfall.se

 

Kontakt:

Vill du veta mer om våra vindkraftstjänster, kontakta:

Johan Welander på telefon 070-699 27 60 eller e-post johan.welander@vattenfall.com

 

 

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja