Stationsförnyelse - 130/50 kV ställverk

Ellevio har gett Vattenfall Services uppdraget att genomföra omfattande stationsförnyelser i Mora och Falun.

Mora - 130kV/50 kV utomhusställverk med delvis nya apparater, ny transformatorgrop för nya T2 och ny nollpunktsutrustning. Det ingår även ny kontrollbyggnad med ny kontrollutrustning samt nytt staket runt hela området. Planerad idrifttagning september 2018.

Falun - 130kV/50 kV utomhusställverk med delvis nya apparater, renovering av två transformatorgropar för T2 och T4. Ny kontrollutrustning ska installeras i befintlig byggnad. Planerad idrifttagning maj 2019.

Arbetet ska utföras av Vattenfall Services enhet Construction Services.

Kontakt: Rolf Svallfors

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja