SF6 - miljösäkring av läckage

Vattenfall Services säkrar ett läckage av miljöfarlig SF6-gas i 70kV GIS-ställverk.

Ställverket är beläget söder om Stockholm och upptäckten gjordes efter att larm utlöst vid påfyllning. Läckaget identifierades till tre anslutande kabelfack vilka nu åtgärdats genom byte av anslutande kablar till brytarna samt nya ändavslut i de berörda kabelfacken. Arbetet genomfördes av fyra tekniker under november och december. Kunden är Vattenfall Eldistribution AB.

- Med en för låg gasnivå läggs brytarna först i blockad och går ej att manövrera, säger Jonas Andersson, projektledare på Vattenfall Services. På grund av SF6-gasens miljöpåverkande egenskaper vid ett eventuellt haveri på brytaren krävs direkta åtgärder för att undvika ytterligare läckage.

SF6 är en industriellt framställd gas som tack vare sitt extremt elektronegativa tillstånd gör den utmärkt som isolationsmedium. Egenskaper som idag gör att den används i så gott som alla högspänningsställverk. Samtidigt gör gasens elektriska tillämpningar den till en av våra mest växthusdrivande gaser då den väl kommer ut i atmosfären. Under normala förhållanden är gasen däremot inte giftig eller skadlig för människor och vid korrekt hantering når endast väldigt små mängder gas ut atmosfären. I ett modernt gasisolerat ställverk kan gasen också renas och återvinnas i princip hur många gånger som helst.

Kontakt: Jonas Andersson 076-831 98 98 

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja