Drönarinspektioner - för att trygga Sveriges elförsörjning

Drönare blir ett allt vanligare arbetsverktyg inom många branscher. Fördelarna är många, kanske främst möjligheten att besiktiga svåråtkomliga områden. Inom Vattenfall Services används avancerade drönare bland annat i förebyggande syfte för att trygga Sveriges elförsörjning.

Det svenska elnätet består av närmare 600 000 kilometer ledning*, där majoriteten av dem är luftburna. För att säkerställa att elförsörjningen inte drabbas av avbrott krävs regelbundna inspektioner. De luftburna elledningarna kan sitta upp mot 50-75 meter ovanför marken vilket innebär att manuella inspektioner blir mycket kostnads- och tidskrävande. Överflygning med helikopter och inspektioner från marken med kikare är några metoder, men det är svårt att granska ledningarna på nära håll.

Inspektionen av elledningar är därför ett av de områden där drönarteknik används allt mer. Med hjälp av en drönare kan teknikern istället stå på marken och inspektera längre sträckor på kort tid. Inspektionerna kan genomföras under drift utan avbrott samtidigt som risker minimeras.

– Med drönarens avancerade optik kan vi inspektera på detaljnivå, såsom skruvar och infästningar. Om vi upptäcker en skada eller annan brist kan ett förebyggande arbete snabbt påbörjas, berättar Pontus Bengtsson som är projektledare på Vattenfall Services.

blobid2.jpg

Många fler användningsområden

Drönaren kan dessutom användas som ett verktyg för att utföra andra uppgifter, till exempel termografering, där operatören flyger över ledningar eller annan anläggningsdel. Det är ett tids- och kostnadseffektivt sätt att identifiera eventuella fel innan det leder till avbrott.

– Ett av våra senaste användningsområden är att med hjälp av drönaren montera fågelskrämmor och varningsskyltar på ledningar vilket också sparar mycket tid. Vattenfall R&D har tagit fram konceptet, och tidigare i år sattes den första fågelskrämman för kund, säger Pontus.

Drönarinspektioner är dock inte begränsade till just elledningar utan kan användas överallt där det finns behov att besiktiga svåråtkomliga platser. Karuseller och berg- och dalbanor, höga torn, master, kyrkor, tak och solcellspaneler är några exempel. Även vindkraftverk är ett område där besiktning med hjälp av drönare är fördelaktigt. Turbinernas blad är speciellt utsatta för väder- och vindpåverkan, och om sprickor uppstår kan det i längden orsaka allvarliga konsekvenser. Genom att upptäcka sprickor och andra skador i tid kan ytskiktet repareras.

– Vi utför även skorstensbesiktningar hos kraftverk och stora industrier med hjälp av drönare, vilket betyder att man inte behöver bygga ställningar eller använda skylift. Vi har bland annat kunnat lokalisera små sprickor i en skorsten som orsakade ett läckage, berättar Pontus.

Så hur ser framtiden ut?

Drönare medför stora möjligheter till innovation eftersom tekniken kan appliceras inom många områden, och kombineras med digitala tjänster. Vinnova har bland annat finansierat flera projekt för att identifiera nya sätt som drönare kan bidra till samhällsnytta. Projekten lyfter allt från digitaliserade skallgångar och flygplatsbevakning till drönarstödd lavinräddning och kartläggning av växthusgaser.

– Drönare kommer att användas mer och mer, besiktningar och inspektioner är inget undantag. Inom Vattenfall använder vi redan idag undervattensdrönare (ROV) för inspektioner under vatten, exempelvis i vattenkraftverk, dammar, brofundament, färjor och hamnar. Det finns även små drönare som gör det möjligt att inspektera trånga utrymmen såsom rör, cisterner, bergrum, skorstenar, vindkraft med mera, avslutar Pontus.

*Källa: www.energiforetagen.se

 

Kontakt:

Pontus Bengtsson, Projektledare, Vattenfall Services

0727-137 002

pontus.bengtsson@vattenfall.com

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja