400kV-ställverk i Harsprånget

Vattenfall Services har av kunden Svenska kraftnät tilldelats förtroendet att bygga ett nytt 400kV-ställverk i Harsprånget. Uppdraget är en del i Svenska kraftnäts förnyelseprojekt för Harsprånget.  

Ställverket är en viktig knutpunkt för norr- och södergående linjer och elproduktion från Harsprångets vattenkraftstation. Svenska kraftnäts upphandling hade stort fokus på HSSEQ-frågor som till exempel arbetsmiljö och säkerhet. De tekniska kraven är höga då projektet kräver mycket detaljerad tidplan för avbrottstider och omkopplingar för att så lite som möjligt påverka distribution och produktion av el.

- Det känns mycket glädjande att Svenska kraftnät har tilldelat oss detta projekt som har ett starkt fokus på HSSEQ-frågor. Vårt arbetssätt för stora projekt i kombination med hög kompetens inom HSSEQ är en framgångsfaktor. Tillsammans skapar vi Sveriges säkraste arbetsplats, säger Dag Svensson vd Vattenfall Services.

Under våren 2020 sker projektering och konstruktion för att sedan fortsätta med markarbeten. Därefter startar själva montaget av ställverket som under 2022 ska stå klart för överlämning till Svenska kraftnät.

I december träffades Vattenfall Services och Svenska kraftnät och för att underteckna kontraktet avseende nytt 400kV-ställverk i Harsprånget. På bilden: Dag Svensson, vd Vattenfall Services och Bo Krantz, ställföreträdande generaldirektör Svenska kraftnät.

Kontakt: Peter Malmström

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja