27 kilometer 400kV-ledning

Vattenfall Services har av Svenska kraftnät tilldelats ett stort uppdrag gällande rivning och nybyggnation av högspänningsledning.

 

Projektet innebär rivning av 28 kilometer 220kV-ledning och därefter nybyggnation av 27 kilometer 400kV-ledning. Linjens sträckning är mellan Lindbacka Örebro och Östansjö Hallsberg. Fältarbetet startar efter årsskiftet och hela projektet ska vara avslutat och driftsatt juni 2021.

Svenska kraftnäts upphandling hade stort fokus på HSSEQ-frågor som till exempel arbetsmiljö, säkerhet och kvalitet. Det var stort intresse kring upphandlingen då projektet ligger i ett relativt lättillgängligt område. För Vattenfall Services är projektets geografi mycket gynnsam i och med en befintlig etablering i Hallsberg.

- Att vi åt Svenska kraftnät vann detta projekt som innehåller ett starkt fokus på HSSEQ-frågor visar att vi har hög kompetens inom HSSEQ i kombination med rätt prisnivå. Tillsammans skapar vi Sveriges säkraste arbetsplats, säger Dag Svensson vd Vattenfall Services.

Bilden visar Vattenfall Services vd Dag Svensson och Svenska kraftnäts generaldirektör Lotta Medelius-Bredhe i samband med kontraktsskrivningen den 18 december.

Kontakt: Anders Fallgren Marknadschef Vattenfall Services

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja