17 000 ljuspunkter i Huddinge

Huddinge kommun har gett Vattenfall Services förtroendet att sköta drift och underhåll av offentlig belysning.

Uppdraget för de 17 000 ljuspunkterna omfattar drift och underhåll med jour och beredskap samt en del investeringsarbeten. Avtalet startade 8 januari 2018 och gäller till och med 31 december 2019 med möjlighet till option på två år.

Utöver anbudspris utvärderades anbuden med mervärdesavdrag för referenser och personliga intervjuer med projektledare. Vattenfall Services etablering i Jordbro är bas för genomförandet.

Arbetsvolymen för uppdraget är 3-4 personer på heltid där större delen av arbetet utförs med kontrakterade underentreprenörer.

Kontakt: Johan Olsson-Lasu

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja