Vi kan driva och underhålla er anläggning på ett säkert sätt med stor effektivitet, hög drifttillgänglighet och samtidigt skapa mervärde både för dig och oss.

Drift och underhåll av värmekraftverk

Exempel på tjänster vi utför:

  • Drift av värmekraft, vattenrening och hamnar
  • Underhåll på mekanisk, instrument och elektrisk utrustning
  • HSE - Hälsa, Säkerhet, Miljö
  • Projektverksamhet
  • Verksamhetsutövaransvar för hela anläggningar

Våra uppdrag för värmekraftsanläggningar innehåller idag allt från enskilda drift och underhållsuppdrag till heltäckande funktionsentreprenader. 

Totalentreprenad för Svenska Kraftnäts Gasturbiner AB

Svenska Kraftnät får hjälp med drift, underhåll, myndighetskontakter, tillstånd och rapportering.

Underhåll av värmekraftverk

Drift och underhåll av gasturbiner

Vi driver fem gasturbiner åt Svenska Kraftnät Gasturbiner AB. Tillsammans har de en installerad effekt på 690 MW. Gasturbinerna ingår i Svenska kraftnäts snabba störningsreserv vilket innebär att de ska täcka upp för plötsliga bortfall av elproduktion eller distributionsstörningar inom landet. Anläggningarna ligger i beredskap dygnet runt hela året, med undantag för den årliga underhållsrevisionen.

I uppdraget ingår att vi utför och ansvarar för drift och underhåll samt myndighetskontakter, tillstånd och rapportering. Vi deltar även i ett projekt där vi moderniserar anläggningarna för att säkra ytterligare 15 års drift. Moderniseringen kräver omfattande planering och ett tätt samarbete med Svenska Kraftnät för att se till att det alltid finns tillräckligt med reservkapacitet utifrån aktuellt kraftbalansbehov.

Det här är bara ett exempel på hur vi jobbar. Vill du veta mer om vad vi gjort? Tveka inte att höra av dig.

Kontakta Lotta Sanfridson på telefon 070 388 34 33 eller e-post lotta.sanfridson@vattenfall.com

Kontakta Lotta

Kontakta oss

Telefon: 08-739 50 00

vattenfallservices@vattenfall.com

Vattenfall Services Nordic AB
SE-169 92 Stockholm

Fakturaadress

Vattenfall Services Nordic AB
RU2036
169 95 Solna

Organisationsnummer
556417-0859