Projektering

Genom effektiv planering och projektering av ditt elnät ökar driftsäkerheten. Med vår hjälp får du ett elnät som fungerar, vi har en helhetssyn vid våra projekteringar där alla delar också ska fungera i fält. Vi skapar ordning och reda på ingående delar i ditt nät, ett måste för varje elnätsägare.

Projektering och beredning

Innan projektet börjar hjälper vi dig med förberedelser. Vi kan också hjälpa dig under utförandet. 

  • Beredning
  • Projektering
  • Projektledning
  • Arbete med spänning (AMS)

Dokumentationstekniska tjänster

Vi utför flera sorters dokumentationstekniska tjänster, till exempel

  • Driftscheman
  • Konstruktions- och renritning i CAD
  • Slutdokumentation

Projektering i Kvikkjokk

Från projektering till dokumentering när en ny fjällby ska byggas.

Projektering och elektrifiering av Fjällby  

2015 fick vi i uppdrag att projektera och elektrifiera ett nytt fritidsområde på 25 tomter i Kvikkjokk, en fjällby i Jokkmokks kommun. Till projektering och nätberäkning använde vi systemet NetBas.

En ny nätstation med en 200 kVA transformator placerades ut på lämplig plats. Från nätstationen utgick fyra nya matarkablar till totalt fyra kabelskåp. Från kabelskåpen matades sedan kundernas fastigheter med serviskablar. Efter utfört arbete dokumenterade vi allt i beställarens dokumentationssystem.

Det här är bara ett exempel på hur vi jobbar. Vill du veta mer om vad vi gjort? Tveka inte att höra av dig.

Kontakta Daniel Markgren på telefon 076 784 38 82 eller e-post daniel.markgren@vattenfall.com 

Kontakta Daniel

Kontakta oss

Telefon: 08-739 50 00

vattenfallservices@vattenfall.com

Vattenfall Services Nordic AB
SE-169 92 Stockholm

Fakturaadress

Vattenfall Services Nordic AB
RU2036
962 80 Jokkmokk

Organisationsnummer
556417-0859