När elektricitet stjäls påverkas alla strömanvändare, eftersom någon måste betala för den el som används. Det orsakar bland annat ekonomisk förlust hos elnätsägare men eftersom det ofta handlar om obehöriga ingrepp i elanläggningar finns även stor risk för brand och personskador.

Vi på Vattenfall Services har en specialistgrupp för komplicerade utredningar gällande just olovlig kraftavledning. Vid misstanke om energistöld kan vi ta hand om hela utredningen, från att göra kontrollmätningar, upprätta polisanmälan, arbeta med polisen och medverka vid rättegång. På så sätt behöver elnätsägaren inte själv medverka aktivt.

Vi kan bland annat hjälpa till med:

  • Rådgivning i frågor om olovlig kraftavledning
  • Kontrollmätningar och analyser
  • Upprätta polisanmälan
  • Förberedande arbete inför tillslag, exempelvis rekognosering
  • Delta i fältarbete med polis vid tillslag (exempelvis husrannsakan)
  • Delta vid urkopplingar av illegala installationer
  • Fältteknisk utredning
  • Ärendehantering, analys av avledd energivolym för underlag till eventuell stämningsansökan samt beräkning av skadeståndsanspråk
  • Sammanställning och skrivelse av underlag till polis och åklagare
  • Delta som vittne i domstol vid eventuell rättegång

Kontakt!

Kontakta Anna Drougge på telefon: 072-556 97 76 eller via e-post: anna.drougge@vattenfall.com.

Kontakta oss

Telefon: 08-739 50 00

vattenfallservices@vattenfall.com

Vattenfall Services Nordic AB
SE-169 92 Stockholm

Fakturaadress

Vattenfall Services Nordic AB
RU2036
169 95 Solna

Organisationsnummer
556417-0859