Energieffektivisering

Minskad energiförbrukning ger också minskade energikostnader. Ofta går det att minska förbrukningen långt mer än vad man kan tro. 

Vattenfall Services ser över företagets fullständiga energiförbrukning. Därefter kan du få rekommendationer och vägledning i hela arbetet med energiomställningen. Våra certifierade energikartläggare vägleder utifrån helhetsåtagande eller i utvalda insatser.

Vi kontrollerar ventilation,värme, belysning och klimatskal.

Vi hjälper till med: inventering, kartläggning, utredning, projektering, utförande och uppföljning över tid.

Energikartläggning i stora företag

Om företaget omfattas av EKL (2014:266) så har vi resurser även för detta. Det vill säga sysselsätter minst 250 personer och har en årsomsättning som överstiger 50 miljoner EUR eller en balansomslutning som överstiger 43 miljoner EUR per år, global nivå.

Energieffektivisering är ett långsiktigt arbete som berör många områden och ska utföras i tätt samarbete med kunden. Vi ger dig en komplett översyn av företagets energiförbrukning och hjälper dig med de åtgärder som ger störst resultat.

Låg förbrukning blir lägre

Energieffektiviserad verksamhet energieffektiviserar ännu mer. 

Emhart glass Sweden ab

Emhart sänkte energiförbrukningen igen

Busher Emhart Glass Sweden AB är ett globalt företag som konstruerar, tillverkar och levererar glasmaskiner till glasbruk. De hade redan sänkt sin energiförbrukning med cirka 20%, men ville minska ännu mer.

Våra certifierade energikartläggare genomförde en inventering av samtliga Emhart Glass anläggningar, såsom byggnader, belysning, värmesystem och ventilationsanläggningar för att därefter presentera en åtgärdsplan för ytterligare energibesparingar.

Resultatet blev att Emhart Glass kunde minska sin energiförbrukning med ytterligare 10%. Bland annat energieffektivare belysning, mindre värmeläckage i klimatskal, sänkning av inomhustemperaturen samt att med nuvarande centrala överordnade styrsystem kontinuerligt övervaka och optimera värme, ventilation och kylsystem.

Förutom kartläggningsarbetet genomfördes även effekt- och elkvalitetsmätningar vid Emharts anläggningar i Sundsvall och Örebro. Att genomföra en effekt- och elkvalitetsmätning på sin elanläggning ger en bra indikation av anläggningens förbättringspotential för sänkt energiförbrukning och reducering av eldriftstörningar.

Det här är bara ett exempel på hur vi jobbar. Vill du veta mer om vad vi gjort? Tveka inte att höra av dig.

Kontakta Anders Kim Johansson på telefon 072 511 56 76 eller e-post anderskim.johansson@vattenfall.com

Kontakta Anders

Kontakta oss

Telefon: 08-739 50 00

vattenfallservices@vattenfall.com

Vattenfall Services Nordic AB
SE-169 92 Stockholm

Fakturaadress

Vattenfall Services Nordic AB
RU2036
962 80 Jokkmokk

Organisationsnummer
556417-0859