Foto: Jennie Pettersson

Bristande elkvalitet ger onödigt hög elförbrukning, kan orsaka driftstörningar, förkortar livslängden på elektriska apparater och påverkar människors dagliga liv.

Vi på Vattenfall Services utför mätningar, analyser och åtgärder för att effektivisera och optimera våra kunders elanläggningar. Det i sin tur kan leda till minskad energiförbrukning, minskade produktionsstopp och mindre risk för problem som kan orsaka skada på personer, utrustning eller material.

Våra konsulter har spetskompetens inom området, ett arbete som ofta kräver djupgående analyser och kontroller, hantering av högkvalitativa mätinstrument och kreativ problemsökning. Arbetet involverar även långtidsmätningar samt intervjuer med människor för att se om det finns ett mönster i störningen.

Vi kan bland annat hjälpa till med: 

  • Mätningar: Övertoner är ett vanligt problem som kan orsaka produktionsstörningar, oplanerade avbrott och energiförluster på grund av varmgång i matande transformatorer, elkopplare och kablage. Andra störningar kan vara spänningsproblem, spänningsfall och spänningsvariationer störningar kan vara spänningsproblem, spänningsfall och spänningsvariationer såsom transienter och flimmer. Vi utför därför mätningar på alla typer av elanläggningar från 400 V till 400 kV. Vi kan också genomföra effekt- och övertonsmätning i 3-fas över tid under både hög och låg belastning. Utöver detta erbjuder vi mätningar för att våra kunder ska kunna planera tillkommande laster och kommande investeringar samt kontroller av olika typer av belastningar.
  • Nätanalyser med åtgärdsförslag: Med underlag från mätningar eller information som vi inhämtar på plats så som elektriska uppgifter, störningar och produktionsstopp utför vi nätanalyser och ger förslag på åtgärder med investeringskalkyl och återbetalningstid.
  • Utredning – känsliga elförbrukare: Vissa typer av elanläggningar har ett speciellt behov av att säkerställa att det inte uppstår några störningar exempelvis övertoner och potentialskillnader. Det berör främst kritiska verksamheter såsom sjukhus, flygplatser, militära anläggningar, forskningsanläggningar, banker, radio, tv med mera. Här gör vi mätningar, analyser och utredningar för att säkerställa en så driftsäker elanläggning som möjligt.

Hur påverkas din verksamhet av elstörningar?
Ladda hem vårt faktablad om övervakning och analys av elkvalitet


Kontakt!

Kontakta Anders Fältsjö på telefon: 070-591 23 15 eller via e-post: anders.faltsjo@vattenfall.com.

Kontakta oss

Telefon: 08-739 50 00

vattenfallservices@vattenfall.com

Vattenfall Services Nordic AB
SE-169 92 Stockholm

Fakturaadress

Vattenfall Services Nordic AB
RU2036
169 95 Solna

Organisationsnummer
556417-0859