Hela vårt samhälle är idag beroende av en trygg och effektiv energiförsörjning. Kvalitetsbrister leder inte bara till spänningsbortfall, det kan även utgöra fara för liv och egendom. För att säkerställa driften och en optimal energianvändning är en korrekt elinstallation av yttersta vikt.

Vi tillhandahåller alla typer av elinstallationer för privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar – allt från felavhjälpning till totalentreprenader. Bland våra kunder finns till exempel fastighets- och byggbolag, privatpersoner och den offentliga sektorn.

Våra erfarna projektledare, elektriker och tekniker utför alla former av installationer inom kraftförsörjning, larm- och passagesystem, laddstationer och solcellsanläggningar. Vi utför också installationer av fiber, datanätverk och fastighetsautomation.

Vi kan till exempel hjälpa till med:

  • Rådgivning
  • Budgetering
  • Projektering
  • Projektledning
  • Installation
  • Programmering
  • Driftsättning
  • Felsökning
  • Service och underhåll

Kontakt!

Försäljning och teknikfrågor:
Jari Jokisalo, +46 (0)70-533 40 51
E-post: jari.jokisalo@vattenfall.com

Projektledning och teknikfrågor:
Johan Karlsson, +46 (0)70-325 88 66
E-post: johan3.karlsson@vattenfall.com

Leif Proohf, +46 (0)70-533 05 16
E-post: leif.proohf@vattenfall.com

Serviceärenden:
Helena Johansson, +46 (0)70-533 06 18
E-post: helena.johansson@vattenfall.com

Kontakta oss

Telefon: 08-739 50 00

vattenfallservices@vattenfall.com

Vattenfall Services Nordic AB
SE-169 92 Stockholm

Fakturaadress

Vattenfall Services Nordic AB
RU2036
169 95 Solna

Organisationsnummer
556417-0859