Transportsektorn förbrukar idag en stor del fossila bränslen och behöver bli mer energieffektiv. Det gäller även industri-, bostads- och servicesektorn. Elektrifiering av samhället är en del av lösningen för att uppnå en fossilfri framtid för en mer hållbar miljö.

Vi erbjuder helhetslösningar inom eMobility. Exempelvis laddinfrastrukturer för laddstationer, snabbladdare och pantografer. Vi arbetar med lösningar för såväl personbilar som tyngre transportfordon. Många av våra installationer görs för företag, bostadsrättsföreningar, köpcentrum, buss- och transportbolag.

Våra projektledare och installationstekniker har en bred kompetens och kan ta ett helhetsgrepp, allt från beredning och lösningsförslag till markarbete och installation. Vi levererar även lösningar som integreras med andra energiinstallationer såsom solcellspaneler och batterilager.

Vi kan till exempel hjälpa till med:

  • Rådgivning
  • Beredning
  • Projektering
  • Markarbete
  • Installation
  • Driftsättning
  • Service och underhåll

Kontakt!

Försäljning och projektledning, tunga fordon:
Gustav Dalenberg, +46 (0)73-038 45 58
E-post: gustav.dalenberg@vattenfall.com

Försäljning och projektledning, personbilar:
Fredrik Andreasson, +46 (0)72 527 70 64
E-post: fredrik1.andreasson@vattenfall.com

Kontakta oss

Telefon: 08-739 50 00

vattenfallservices@vattenfall.com

Vattenfall Services Nordic AB
SE-169 92 Stockholm

Fakturaadress

Vattenfall Services Nordic AB
RU2036
169 95 Solna

Organisationsnummer
556417-0859