Goda kartunderlag reducerar avbrottstiden vid störning genom effektivare hantering av resurserna. 

Vi mäter in och dokumenterar din anläggning, vilket ger överblick för analys och planering samt underlag för minskad ställtid.

Några exempel på det vi utför:

 • Inmätning och utsättning med GPS / totalstation
 • Utstakning av nya ledningar
 • Fältinventering och datainsamling
 • Fältkontroll av gränser
 • Dokumentation, analys och kartframställning
 • GIS analyser
 • Fjärranalys
 • Databasuppbyggnad
 • Digitalisering
 • Kartframställning och presentation
 • Rådgivning och utbildning

Inmätning och utsättning

Inmätning och utsättning med GPS och totalstation för att därefter bearbeta data i AutoCAD

fjärrvärmerör i marken

Inmätning av fjärrvärmenät i Uppsala och Nyköping

I sitt dokumentationssystem registrerar Vattenfall Heat alla sina underhållsåtgärder och nybyggnationer i både plan och höjd.

Vattenfall Services är deras huvudentreprenör för inmätning och utsättning av fjärrvärmenätet i fält både i Uppsala och Nyköping. Arbetet kräver hög noggrannhet och genomförs med GPS och totalstation, därefter bearbetas data i AutoCAD för att sedan levereras till kund. Uppdraget startade 2011 och fortgår.

Det här är bara ett exempel på hur vi jobbar. Vill du veta mer om vad vi gjort? Tveka inte att höra av dig.

Kontakta Daniel Markgren på telefon 076 784 38 82 eller e-post daniel.markgren@vattenfall.com

Kontakta Daniel

Kontakta oss

Telefon: 08-739 50 00

vattenfallservices@vattenfall.com

Vattenfall Services Nordic AB
SE-169 92 Stockholm

Fakturaadress

Vattenfall Services Nordic AB
RU2036
962 80 Jokkmokk

Organisationsnummer
556417-0859