Bristande elkvalitet ger onödigt hög elförbrukning och kan orsaka driftstörningar. En effekt- och elkvalitetsmätning på elanläggningen visar hur den kan förbättras för att sänka energiförbrukningen och minska eldriftstörningar. 

Vi har kunskapen och utrustningen för att mäta kvaliteten på elen i din anläggning och vid behov lämnar vi förslag på åtgärder.

I korthet består en mätning av följande steg:

  • 3 fas effekt- och övertonsmätning, sker över tid under både hög och låg last
  • Dokumentation av mätresultat
  • Analys av mätresultat
  • Åtgärdsförslag utifrån aktuell analys

Parametrar som redovisas är U, I, S, P, Q, cos φ, Vthd, Ithd, I3, I5, I7 och I11.

Kontakta Anders Fältsjö på telefon 070-591 23 15 eller e-post anders.faltsjo@vattenfall.com

Kontakta Anders

Kontakta oss

Telefon: 08-739 50 00

vattenfallservices@vattenfall.com

Vattenfall Services Nordic AB
SE-169 92 Stockholm

Fakturaadress

Vattenfall Services Nordic AB
RU2036
962 80 Jokkmokk

Organisationsnummer
556417-0859