Vattenfalls uppförandekod

Uppfyller ditt företag de krav som Vattenfall ställer?

Vattenfalls uppförandekod för leverantörer fastställer krav på leverantörer och bygger på FN:s Global Compact, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och OECD:s riktlinjer för multinationella företag samt andra internationella standarder, normer och riktlinjer.

Vattenfall kräver att dess leverantörer efterlever Vattenfallkoden eller en likvärdig standard, som man tillsammans med Vattenfall kommit överens om, när de gör affärer med Vattenfall.

Läs mer i Vattenfalls uppförandekod för leverantörer

Kontakta oss

Telefon: 08-739 50 00

vattenfallservices@vattenfall.com

Vattenfall Services Nordic AB
SE-169 92 Stockholm

Fakturaadress

Vattenfall Services Nordic AB
RU2036
169 95 Solna

Organisationsnummer
556417-0859