Ny leverantör - Kontakta oss

Vill du leverera tjänster till oss?

Vattenfall Services Nordic AB har som grundkrav att alla leverantörer ska vara registrerade i Vattenfall Supplier Bank innan leverans kan ske. Efter registrering kan avtal tecknas med leverantör utifrån vårt behov. Syftet med avtalen är prissättning och att reglera båda parters åtaganden. Vid registrering i Vattenfall Supplier Bank sker en kontroll av företagets ekonomiska status, samt efterlevnad av Vattenfalls krav på socialt ansvarstagande. Är ert företag redan registrerat i Sellicha, behöver ni inte göra denna registrering.

Till Vattenfall Supplier Bank

 

Frågor eller funderingar?

Tveka inte att kontakta någon av oss.

Kategori Kontaktperson Telefon
Asfalt Roger Carlsson 070 395 17 05
Elentreprenörer Peter Åkerlund 076 136 98 15
Helikopter Tommy Sjöberg 070 393 10 84
Klottersanering Håkan Åhs 072 516 52 55
Linjebesiktning Håkan Åhs 072 516 52 55
Maskinentreprenörer Peter Mann 070 548 48 22
Mekentreprenörer Peter Åkerlund 076 136 98 15
Ogräsbekämpning Håkan Åhs 072 516 52 55
Projektupphandlingar Marcus Hedbom 070 379 69 51
Rördrivning Peter Mann 070 548 48 22
Skogsentreprenörer Håkan Åhs 072 516 52 55
Teknikkonsulter Mats Lövström 070 545 79 35
Transport Peter Mann 070 548 48 22
Vägavstängningar Tommy Sjöberg 070 393 10 84

Kontakta oss

Telefon: 08-739 50 00

vattenfallservices@vattenfall.com

Vattenfall Services Nordic AB
SE-169 92 Stockholm

Fakturaadress

Vattenfall Services Nordic AB

RU2036
962 80 JOKKMOKK

Org. nummer

556417-0859

Följ oss

LinkedIn 

Instagram