Ny leverantör - Kontakta oss

Vill du leverera tjänster till oss?

Vattenfall Services Nordic AB har som grundkrav att alla leverantörer ska vara registrerade i Vattenfall Supplier Bank innan leverans kan ske. Efter registrering kan avtal tecknas med leverantör utifrån vårt behov. Syftet med avtalen är prissättning och att reglera båda parters åtaganden. Vid registrering i Vattenfall Supplier Bank sker en kontroll av företagets ekonomiska status, samt efterlevnad av Vattenfalls krav på socialt ansvarstagande. Är ert företag redan registrerat i Sellicha, behöver ni inte göra denna registrering.

Till Vattenfall Supplier Bank

 

Frågor eller funderingar?

Tveka inte att kontakta någon av oss.

Kategori Kontaktperson Telefon
Asfalt Roger Carlsson
Vattenfall Services
Att: Roger Carlsson
Järnvägsgatan 8
597 30 Åtvidaberg
070 395 17 05
Elentreprenörer
Mekentreprenörer
Peter Åkerlund
Vattenfall Services
Att: Peter Åkerlund
Industrigatan 16
611 38 Nyköping
076 136 98 15
Helikopter
Vägavstängningar
Tommy Sjöberg 
Vattenfall Services
Att: Tommy Sjöberg
Handelsvägen 2
894 35 Själevad
070 393 10 84
Klottersanering
Linjebesiktning
Ogräsbekämpning
Skogsentreprenörer
Håkan Åhs 
Vattenfall Services
Att: Håkan Åhs
Box 1053
721 27 Västerås
072 516 52 55
Maskinentreprenörer
Rördrivning
Transport
Peter Mann 
Vattenfall Services
Att: Peter Mann
Stortorget 3
211 22 Malmö
070 548 48 22
Projektupphandlingar Marcus Hedbom 070 379 69 51
Teknikkonsulter Mats Lövström 070 545 79 35

Kontakta oss

Telefon: 08-739 50 00

vattenfallservices@vattenfall.com

Vattenfall Services Nordic AB
SE-169 92 Stockholm

Fakturaadress

Vattenfall Services Nordic AB

RU2036
962 80 Jokkmokk

Org. nummer

556417-0859

Följ oss

LinkedIn 

Instagram