Ny leverantör - Kontakta oss

Vill du leverera tjänster till oss?

Vattenfall Services Nordic AB har som grundkrav att alla leverantörer ska vara registrerade i Vattenfall Supplier Bank innan leverans kan ske.

Efter registrering kan avtal tecknas med leverantör utifrån vårt behov. Syftet med avtalen är prissättning och att reglera båda parters åtaganden. Vid registrering i Vattenfall Supplier Bank sker en kontroll av företagets ekonomiska status, samt efterlevnad av Vattenfalls krav på socialt ansvarstagande. Är ert företag redan registrerat i Sellicha, behöver ni inte göra denna registrering.

Till Vattenfall Supplier Bank 

Frågor eller funderingar?

Tveka inte att kontakta någon av oss.

Kategori Kontaktperson Telefon
Asfalt
Liftar
Hyrasmaskiner
Materialavtal Rune Hamp
Sjötransporter

Josef Hernefrid
Vattenfall Services
Att: Josef Hernefrid
Gullberg Strandgata 6
411 04 Göteborg
070 202 27 36
Maskinentreprenörer
Rördrivning
Transport
Vägavstängningar


Marco Mustonen
Vattenfall Services
Att: Marco Mustonen
Esplanaden 1
694 35 Hallsberg
073 821 91 61
Elektronikmaterial
Fordonsrelaterat
Pakettransporter
Tekniska konsulter
Transformatorolja
Serviceavtal truckar

Mattias Södersten 
Vattenfall Services
Att: Mattias Södersten
Gullberg Strandgata 6
411 04 Göteborg
073 030 89 06
Lina
Stål
Utländska leverantörerYvonne Amundsson Nordman 
Vattenfall Services
Att: Yvonne Amundsson Nordman
461 88 Trollhättan
070 358 88 49
Projektupphandlingar

Alexandar Curcic
Vattenfall Services
Att: Alexandar Curcic
Gullbergs Strandgata 6
411 04 Göteborg
072 232 23 40
Arbetskläder
Elmaterial
Fallskydd
Klädtvätt
Rivning/Recycling
Tool PPE

Mats Lövström
Vattenfall Services
Att: Mats Lövström
Handelsvägen 2
894 35 Själevad
070 545 79 35
Elentreprenörer
Bemanning Tekniska
Helikopter
Klottersanering
Linjebesktning
Ogräsbekämpning
Skogsentreprenörer

Robert Ågren
Vattenfall Services
Att: Robert Ågren
Handelsvägen 2
894 35 Själevad
073 049 01 54
Mekentreprenörer Camilla Blomberg
Vattenfall Services
Att: Camilla Blomberg
Järngatan 27B
602 23 Norrköping
076 213 38 64

 

Kontakta oss

Telefon: 08-739 50 00

vattenfallservices@vattenfall.com

Vattenfall Services Nordic AB
SE-169 92 Stockholm

Fakturaadress

Vattenfall Services Nordic AB
RU2036
169 95 Solna

Organisationsnummer
556417-0859