Energy Plaza

Få en tydlig och användarvänlig översikt av allt som rör din energi på samma plats, med bara en inloggning. Energy Plaza ger dig möjligheten att enkelt jämföra förbrukningen mellan enskilda anläggningar eller grupper av anläggningar, ända ner på timnivå.

Energy Plaza gör jämförelsen enkel

Med många anläggningar blir jämförelse av förbrukning och kostnader oftast ett oöversiktligt Exceldokument med för många kolumner. Med Energy Plaza får du tydliga grafer som visar förbrukning, kostnader och prognos över framtida förbrukning. Med tydlig information är det lättare att se vilka anläggningar som förbrukar mer än beräknat och var det går att energieffektivisera.

Med möjlighet att ge anläggningarna egna namn slipper du ha koll på anläggnings-id. Gruppera dem sedan så som passar dig, till exempel efter ort eller verksamhet. Välj om du vill se information för flera år, månader, dagar eller ner på timnivå. Sedan får du infomrationen presenterad i tydliga grafer.

 

Allt samlat på samma plats

Med Energy Plaza behöver du bara logga in en gång på en plats för att få all information om din elaffär. Förutom konumption ser du också dina fakturor, betalstatus och tidigare fakturor. 

Energy Plaza för dig

Vill du veta hur Energy Plaza kan stödja just ditt företags behov? Kontakta oss för en skräddarsydd lösning.

Kontakta oss