Minskar kyrkans energikostnader med 500 000 kronor per år

Norra Gotlands Pastorat består av 60 fastigheter, varav 24 av dem är kyrkor och de andra byggnaderna består av församlingshem, prästgårdar och övriga fastigheter. Målsättningen för pastoratet var att minska energikostnaderna med 500 000 kr per år.

Norra Gotlands Pastorat tog hjälp av Energikontrollen

Under flera år har pastoratets fastighetschef, Kenneth Marschardingz arbetat med olika lösningar för energieffektivisering, dock utan tillfredsställande resultat. Men efter att ha tagit ett helhetsgrepp över fastigheternas energianvändning ska de stora kostnadsbesparingarna uppnås.

– Vi som arbetar inom kyrkan är inga energi- eller IT-proffs. Därför tog vi hjälp av GEAB (Gotland Energi) och Vattenfall. Tillsammans har vi inventerat energianvändning, drift, underhåll och byggnadernas inomhusklimat, berättar Kenneth Marschardingz.

Eldade för kråkorna

Samarbetet med Vattenfall och GEAB var avgörande för att komma till insikt om de verkliga behoven.
– Med hjälp av Energikontrollen kunde vi snabbt konstatera att våra uppvärmningssystem inte var rätt inställda och att vi började värma upp våra kyrkor inför mässor alldeles för tidigt. Vi eldade ”för kråkorna” på flera håll eftersom värmen stod på helt i onödan i lokaler som inte användes. Vi insåg också att fukten i kyrkorna var ett betydande problem, vi hade orglar som var angripna av mögel på grund av för hög luftfuktighet.

Fukten i kyrkorna kan förstöra målningar, orglar och andra inventarier. Därför är det viktigt att säkerställa att fukten inte når skadliga nivåer. Idag har Norra Gotlands Pastorat, genom vidtagna åtgärder, en bra kontroll över sin energiförbrukning, uppvärmning och fukt.
– Nu har vi helt andra möjligheter att mäta, övervaka och styra för att få ett bättre inomhusklimat i kyrkorna. Tack vare att GEAB höll en grundläggande utbildning om el och elanvändning för kyrkvaktmästare och andra personer som sköter om våra fastigheter, har vi idag väsentligt högre kunskap om energianvändningen och möjligheter att påverka den i positiv riktning.

Fukten lika central som värmen

Kraven på rätt temperatur varierar mellan kyrkorna. Utomhustemperatur, sol- och vindförhållanden är faktorer som har stor påverkan på kyrkans inomhusklimat.
– Vi var medvetna om vilka gränsvärden vi borde hålla oss inom avseende fuktnivåer, men saknade lämpliga hjälpmedel för att övervaka fukten. Är det för låg luftfuktighet i kyrkan torkar inventarierna ut, är det för hög luftfuktighet så kan målningar, orglar och andra inventarier angripas av mögel. Vi har också insett att vi inte kan dra alla byggnader över en kam. Olika kyrkor och byggnader har olika förutsättningar och därmed olika behov.

Med Vattenfalls rådgivning och energilösning för kyrkor slipper Kenneth numera åka ut till kyrkorna för att läsa av temperatur och fuktnivå. Han använder istället en mobilapplikation för att läsa av alla värden, i realtid, oavsett var han befinner sig.
– Initialt har vårt samarbete med GEAB och Vattenfall handlat om att höja kompetensen hos medarbetare i kyrkan och att installera de tekniska lösningar som krävs för att energieffektivisera våra byggnader. På sikt är målsättningen att alla som arbetar i kyrkan förstår att vi måste använda energin på ett smartare sätt och använda verktygen för energieffektivisering på rätt sätt, avslutar Kenneth Marschardingz.