Energieffektivisering - Inte ett spel för gallerian

Fastighetsbolaget Unibail-Rodamco har nyligen installerat Vattenfalls tjänst Energikontrollen i 213 lokaler i Mall of Scandinavia, ett av Europas största köpcentrum.

Mall of Scandinavia använder Vattenfalls energieffektiviseringstjänst Energikontrollen

Med hållbarhet i fokus är Mall of Scandinavia den första gallerian i Sverige som certifierats enligt miljöcertifieringssystemet BREEAM (BRE Environmental Assessment Method). Metoden används för att bedöma hur kommersiella kontor och handelsfastigheter bidrar till en hållbar utveckling inom områden som vattenhushållning, inomhusklimat, avfallshantering, och byggmaterial, för att nämna några. Mall of Scandinavia har miljöcertifierats enligt BREEAMS nivå Excellent, som är den nästa högsta nivån på en femgradig skala.

– En del i BREEAM är att minimera energiförbrukningen, vilket Vattenfalls Energikontrollen ska hjälpa oss med. Miljöfrågor och ett hållbart bestånd är viktigt ur flera aspekter, det höjer värdet på fastigheten, attraherar hyresgäster men även besökare, säger Niklas Skerfving, projektledare Mall of Scandinavia.

Energikontrollen är Vattenfalls energieffektiviseringstjänst som anpassas till kundernas olika behov och förutsättningar. I Unibail-Rodamcos fall handlar det om att hitta en effektiv lösning för att på ett bra sätt mäta hyresgästernas förbrukning, samla dessa i ett centralt fastighetssystem för att löpande kunna ha en uppföljning och dialog med hyresgästerna.

– Fastighetsbranschen är en viktig del i omställningen till ett hållbart samhälle. Att Unibail-Rodamco, Europas största ägare av köpcentrum och handelsplatser valt Energikontrollen är ett bevis på att vi är utrustade för att möta de nya behoven som handlar om mer än en elleverans, säger Branislav Slavic, Vice President of Business Sales Vattenfall Nordic.

För det senaste inom miljöcertifiering, besök Sweden Green Building Council.