Så rapporterar du din energikartläggning

VARFÖR BEHÖVER STORA FÖRETAG GÖRA EN ENERGIKARTLÄGGNING (EKL)?

2014 infördes lagen om energikartläggning, även kallad EKL. Lagen innebär att alla stora företag måste lämna uppgifter om energianvändning och energibesparande åtgärder till Energimyndigheten. Anledningen till detta är att främja förbättrad energieffektivitet i stora företag och att uppfylla EU:s krav på medlemsstaterna.

En energikartläggning innebär även många fördelar för ditt företag, som att få bättre koll på energianvändningen och att hitta de mest lönsamma åtgärderna för verksamheten. Energikartläggningen fungerar ofta som underlag för beslut om framtida investeringar.

BERÖRS DITT FÖRETAG AV LAGEN?

I Sverige berörs företag både inom privat och offentlig sektor med minst 250 anställda och en årsomsättning på minst 50 miljoner euro. Har du verksamheter i andra länder inom EU så omfattas de också av kraven att göra en energikartläggning. Det är viktigt att komma ihåg att det är företagets eget ansvar att bedöma om du omfattas av lagen och att rapportera rätt.

VAD INNEBÄR RAPPORTERINGEN?

Varje företag ska producera en rapport där både en analys av verksamhetens energiförbrukning och förslag på förbättringar ingår. Några av de saker som står på checklistan för energikartläggning är:

Rekrytera rätt kompetens- Energikartläggningen måste utföras av en person med särskild kompetens som kan ge en representativ bild av företagets energianvändning. Detta kan göras internt eller externt. I rapporteringen ska du redovisa namn på den certifierade kartläggaren.

Analys av total energianvändning- Själva kartläggningen börjar med en analys av företaget följt av en övergripande beskrivning av hela företagets energianvändning – allt från byggnader till transporter.

Gör en detaljerad energikartläggning- Sedan görs en detaljerad plan för arbetet med energikartläggnigen där besparingspotential över max en fyraårsperiod identifieras. Inkludera endast företagets betydande energianvändning.

Presentera en handlingsplan- I denna del av rapporteringen presenteras förslag på förbättringsåtgärder. Hur kan energibesparingar göras? Var fjärde år görs en ny utvärdering med uppdaterade åtgärder.

SÅ RAPPORTERAR DU EKL – STEG FÖR STEG 

Det kan kännas som mycket att hålla reda på inför rapporteringen av företagets energianvändning. Vill du få bättre koll på energikartläggning och vad du behöver tänka på? Fyll i dina uppgifter här så får du ett mail med en länk till vårt white paper – det ger dig en bra överblick och förståelse för hur du ska rapportera EKL.

 

EPD – ETT SMART VAL FÖR DIN ENERGIKARTLÄGGNING

Vattenfall är den enda nordiska leverantören av livscykelcertifierad el eller Environment Product Declaration (EPD). Genom att köpa EPD kan du föra över information direkt till företagets egna miljö- och årsredovisningar, vilket underlättar din rapportering betydligt. Det blir enklare samtidigt som du får mer kontroll över din energiförbrukning genom rådgivning och partnerskap.

Ladda ner white paper om Energikartläggning

Fyll i formuläret för att ta del av informationen om Energikartläggning.