Välj den energikälla som passar ditt företag bäst

Här har vi sammanfattat information om de energislag som vi producerar till företagskunder som tecknar elavtal med oss. Vår vind-, vatten- och kärnkraft samt vår fossilfria mix är producerad i Vattenfalls nordiska kraftverk. Väljer du solkraft köper vi in den elen från producenter i Europa, varav en viss del kommer från svensk solelproduktion.

Solkraft

Solen har potential att täcka hela världens energiförbrukning tusen gånger om. Elproduktionen från solen har exploderat de senaste åren, allt från små privata installationer till storskaliga solcellsparker. Solen är en energikälla som ger energi året runt, även om den ger mest på sommaren.

Vindkraft

Vindkraft är det snabbast växande energislaget i Europa, och spelar en viktig roll i strävan efter att uppnå EU:s klimatmål. Vattenfall är en av de största aktörerna i Europa inom utveckling och drift av vindkraft. I Sverige har vi cirka 140 vindkraftverk.

Vattenkraft

Vattenkraft är ett förnybart energislag som är ekonomiskt attraktivt, har god leveranssäkerhet och låga koldioxidutsläpp. Vattenfall äger och driver över 100 vattenkraftverk, de flesta i Sverige. Vi är en av Europas största operatörer inom vattenkraft och vi avser att utforska de tillväxtmöjligheter som finns i Europa.

Kärnkraft

Kärnkraft spelar en avgörande roll i många europeiska länder. Vattenfall har spelat en viktig roll i uppbyggnaden av svenska kärnkraftverk och äger i dagsläget fem aktiva kärnkraftsreaktorer i Sverige. Vi förbättrar ständigt vår säkerhet och tillgänglighet.

Här kan du få djupare information om Vattenfalls elproduktion.

Välj fossilfri el till din verksamhet

Våra elavtal ger dig 100 % fossilfri el för en årsförbrukning upp till 300 000 kWh. Du kan utan extra kostnad välja om den ska komma från sol-, vind-, vatten- eller kärnkraft.

Se våra elavtal för företag