Förklaring av energiskatter

All elektrisk kraft som förbrukas i Sverige är enligt lag skattepliktig. Skattesatsen beror på var i landet elen används. Dessutom har viss företagsverksamhet rätt till ännu lägre skatt. 

Energiskatt på el 2016

 • Den energiskatt de flesta i Sverige betalar är 36,50 öre/kWh (29,2 öre/kWh exklusive moms).
 • I vissa kommuner i norra Sverige är energiskatten reducerad och är 24,12 öre/kWh (19,3 öre/kWh exklusive moms).
 • För el som används i industriell verksamhet vid tillverkningsprocess eller vid yrkesmässig växthusodling är energiskatten 0,5 öre/kWh exklusive moms.
 • För landström till fartyg inom sjöfarten, bruttodräktighet min 400, min 380 Volt är energiskatten 0,5 öre/kWh exklusive moms.

Förteckning över kommuner med lägre skattesats:

 • Dalarnas län: Malung-Sälen, Mora, Orsa och Älvdalen
 • Gävleborgs län: Ljusdal
 • Jämtlands län: samtliga kommuner
 • Norrbottens län: samtliga kommuner
 • Värmlands län: Torsby
 • Västerbottens län: samtliga kommuner
 • Västernorrlands län: Sollefteå, Ånge och Örnsköldsvik

Skattereduktion

Har du ett företag som bedriver industriell verksamhet eller yrkesmässig växthusodling? Fyll i blankette och skicka den till oss så kan du få lägre energiskattesats.

Blankett för ansökan om reducerad energiskatt
Bilaga för ansökan om reducerad energiskatt - vidareleverans

Relaterade sidor

Kontakta oss

Har ditt företag mindre förbrukning, under 150 000 kWh/år, ring oss vardagar 8-16.30
Telefon: 020-82 10 00

Har ditt företag större förbrukning, över 150 000 kWh/år, ring oss vardagar 8-16.00
Telefon: 020-54 00 00
E-post: avtalsradgivning@vattenfall.com

Har ditt företag en förbrukning över 2 GWh/år, ring våra säljare vardagar 8-16.30
Telefon: 020-82 70 70
Kontaktformulär

Vanliga frågor och svar

Vi har elavtal med både fasta och rörliga elpriser. Företag med en årsförbrukning upp till 150 000 kWh hittar aktuella elpriser på vår webbplats.
Elavtal

Dagsaktuella elpriser till företag som förbrukar över 150 000 kWh får du av våra rådgivare. Ring 020-54 00 00 eller skicka e-post till våra rådgivare.

1. Elpris - den el du förbrukar

Du kan själv påverka hur mycket du betalar för din förbrukning. Dels kan du spara energi, dels kan du välja det elhandelsföretag och elavtal som passar dig.

2. Elnätsavgift - en abonnemangsavgift och en rörlig överföringsavgift

Abonnemangsavgiften utgår från storleken på din huvudsäkring. Ju större effektuttag, desto större huvudsäkring. Den rörliga avgiften påverkas av hur mycket el du använder. Avgifterna täcker kostnader för investeringar, drift, underhåll och service.

3. Skatter

I det totala elenergipriset ingår skatt och myndighetsavgifter med cirka 30-40 procent.
Fakturans olika delar

Ja, genom energieffektivisering kan företagets energikostnader minska med minst 10 procent utan större investeringar. Läs om hur vi hjälper företag få koll på elanvändningen med rådgivning och olika verktyg:
Energieffektivisering för företag