Energiskatter i Sverige

All elektrisk kraft som förbrukas i Sverige är enligt lag skattepliktig. Skattesatsen beror på var i landet elen används. Dessutom har viss företagsverksamhet rätt till lägre skatt. Från och med den 1 januari 2017 är det en enda skattesats som gäller, med möjlighet till återbetalning eller avdrag på elfakturan i vissa fall.

Förändringar i energiskatt på el från och med den 1 januari 2017

Riksdagen har beslutat att göra förändringar i lagen om skatt på energi från och med den 1 januari 2017. Detta är baserat på EU:s statsstödsregler.

Längre ner på den här sidan hittar du mer om energiskatt på el 2017 och länkar till ytterligare information hos Skatteverket.

Energiskatt på el 2016

 • Den energiskatt de flesta i Sverige betalar är 36,50 öre/kWh (29,2 öre/kWh exklusive moms).
 • I vissa kommuner i norra Sverige är energiskatten reducerad och är 24,12 öre/kWh (19,3 öre/kWh exklusive moms).
 • För el som används i industriell verksamhet vid tillverkningsprocess eller vid yrkesmässig växthusodling är energiskatten 0,5 öre/kWh exklusive moms.
 • För landström till fartyg inom sjöfarten, bruttodräktighet min 400, min 380 Volt är energiskatten 0,5 öre/kWh exklusive moms.

Kommuner med lägre skattesats

I följande län och kommuner är energiskatten lägre:

 • Dalarnas län: Malung-Sälen, Mora, Orsa och Älvdalen
 • Gävleborgs län: Ljusdal
 • Jämtlands län: samtliga kommuner
 • Norrbottens län: samtliga kommuner
 • Värmlands län: Torsby
 • Västerbottens län: samtliga kommuner
 • Västernorrlands län: Sollefteå, Ånge och Örnsköldsvik

Skattereduktion

Har du ett företag som är verksamt inom industriell verksamhet eller yrkesmässig växthusodling? Ladda ner blanketter nedan och skicka den till oss så kan du få lägre energiskattesats för elanvändning till och med 31 december 2016.

Blankett för ansökan om reducerad energiskatt
Bilaga för ansökan om reducerad energiskatt - vidareleverans

OBS! Blankett och bilaga ovan gäller endast för elavtal med leverans senast den 31 december 2016.

Energiskatt på el 2017

Energiskatt på el ska tas ut med endast en skattesats

Energiskatten på el för 2017 blir 29,5 öre/kWh, vilket innebär en höjning med 0,3 öre/kWh för de som tidigare haft normalskatt.

Nya regler för att erhålla lägre energiskatt på el

Lägre energiskatt erhålls genom att man ansöker om återbetalning i efterskott från Skatteverket, förutom norrskatteavdraget som görs direkt på fakturan.

Norrskatteavdrag: Elanvändning inom hushåll och tjänstesektorn i de kommuner i norra Sverige som idag har en lägre skattesats ska även fortsättningsvis beskattas lägre. Den lägre skattesatsen försvinner dock och ersätts med full energiskatt på 29,5 öre/kWh, samt ett norrskatteavdrag med 9,6 öre/kWh. Detta ger tillsammans en beskattning på 19,9 öre/kWh som tas ut på elfakturan, vilket är 0,6 öre/kWh högre än den tidigare så kallade norrlandsskatten.

Återbetalning ner till 0,5 öre/kWh: Företag som bedriver industriell verksamhet, jordbruks- skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet, samt förbrukning i datorhallar eller som landström* har rätt till återbetalning på viss del av energiskatten på sin elanvändning från Skatteverket. Detta gäller därmed även industriell verksamhet och yrkesmässig växthusodling samt landström* som tidigare fått reducerad energiskatt direkt på elfakturan. Nu ska även företag med denna typ av verksamhet ansöka hos Skatteverket om återbetalning.

Förändringen baseras på EU:s statsstödsregler. Stödmottagaren (elanvändaren) ska normalt ha direktkontakt med den stödgivande myndigheten (Skatteverket). Helt skattebefriad verksamhet (exempelvis metallurgisk process, kemisk reduktion, elektrolys, etc) omfattas inte av förändringen.

Stöd i form av skattenedsättning får inte ges till företag i ekonomiska svårigheter, vare sig direkt på elfakturan eller via återbetalning från Skatteverket.

Verksamhet med rätt till återbetalning från Skatteverket

Följande verksamheter har rätt till återbetalning från Skatteverket men har inte till någon del rätt till norrskatteavdraget på elfakturan:

 • Industriell verksamhet för den el som används i tillverkningsprocessen. Återbetalning sker på den del som överstiger 8 000 kr/år
 • Datorhallar där någon huvudsakligen bedriver informationstjänstverksamhet, informationsbehandling eller uthyrning av serverutrymme. För att ha rätt till den lägre skatten ska datorhallarnas sammanlagda installerade effekt uppgå till minst 0,5 megawatt för annan utrustning än kyl- och fläktanläggningar. Återbetalning sker för den del som överstiger 8 000 kr/år
 • Yrkesmässig jord-, skogs- och vattenbruksverksamhet inklusive yrkesmässig växthusodling. Återbetalning sker på den del som överskrider 500 kr/år
 • Landström i skepp*

Återbetalning sker normalt årsvis i efterskott. För större verksamheter kan återbetalning begäras kvartalsvis:

 • 150 000 kWh/år eller mer för jord-, skogs- och vattenbruk samt landström i skepp*
 • 250 000 kWh/år eller mer för datorhallar och tillverkningsprocess i industriell verksamhet

* Med landström i skepp avses elektrisk kraft som förbrukas i skepp som används i sjöfart och som har en bruttodräktighet om minst 400, när skeppet ligger i hamn och spänningen på den elektriska kraft som överförs till skeppet är minst 380 volt.

Frivillig skattskyldighet

Företag kan ansöka om frivillig skattskyldighet om de beräknar att använda 20 gigawattimmar eller mer per kalenderår och mer än hälften av elanvändningen är i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet eller i en datorhall. De ansvarar då själva för skatteavdragen och behöver inte ansöka om återbetalning.

Länkar

Nyheter hos Skatteverket gällande energiskatter

Skatteverkets information om energiskatt på el

Skatteverkets information om vad som menas med företag i ekonomiska svårigheter

Skatteverkets blankett för ansökan om frivillig skattskyldighet

Blankett för att intyga om rätt till norrskatteavdrag på elfakturan från Vattenfall

Relaterade sidor

Kontakta oss

Har ditt företag mindre förbrukning, under 150 000 kWh/år, ring oss vardagar 8-16.30
Telefon: 020-82 10 00

Har ditt företag större förbrukning, över 150 000 kWh/år, ring oss vardagar 8-16.00
Telefon: 020-54 00 00
E-post: avtalsradgivning@vattenfall.com

Har ditt företag en förbrukning över 2 GWh/år, ring våra säljare vardagar 8-16.30
Telefon: 020-82 70 70
Kontaktformulär

Vanliga frågor och svar