Genom att välja klimatneutral el från Vattenfall bidrar du till en hållbar utveckling, på ett sätt som uppfyller högt ställda krav, samtidigt som du kan fokusera på din kärnverksamhet.

Med el producerad av Vattenfall får du alltid el med mycket låga utsläpp av växthusgaser. Sett över elens hela livscykel – bygga upp, driva och avveckla anläggningar för att producera el – så ger ändå elen upphov till vissa utsläpp av växthusgaser. Exempelvis sker det utsläpp av växthusgaser vid framställning av den cement och det stål som används vid konstruktionen av t ex ett vindkraftverk.

Dessa utsläpp är svåra att påverka för dig som elförbrukare, på annat sätt än genom att minska din elförbrukning. Därför erbjuder vi möjligheten att klimatkompensera för de utsläpp som din elförbrukning ger upphov till ur ett livscykelperspektiv.

Klimatkompensation enligt högt ställda kriterier
När vi klimatkompenserar din elförbrukning utgår vi från våra EPD-certifierade miljövärden för det produktionsslag du valt. Det innebär att de utsläpp vi kompenserar för omfattar hela elens livscykel och alla växthusgaser, inte bara koldioxid. Dessa miljövärden specifika för el producerad av Vattenfall. Baserat på dessa miljövärden, och på din faktiska förbrukning, beräknar vi den totala mängden utsläpp (koldioxidekvivalenter) din elförbrukning ger upphov till. Dessa kompenserar vi genom att köpa och annullera certifierade utsläppsminskningar, så kallade CERer eller VERer, som kommer från noga utvalda projekt som minskar mängden utsläpp av växthusgaser. Din elkonsumtion blir då klimatneutral.

 

 

Vattenfall väljer certifierade utsläppsminskningar från projekt som uppfyller särskilt högt ställda krav enligt Gold Standard. Det innebär bland annat att utsläppsminskningarna är tredjepartsverifierade, och att projekten samtidigt bidrar till flera av FNs mål för hållbar utveckling.