Hållbarhetsredovisning är för vissa ett krav, men vissa gör det frivilligt. Skälen till varför man ska hållbarhetsredovisa är många.

Det finns flera anledningar till att företag ska hållbarhetsredovisa. För vissa företag är det lagkrav på att redovisa sitt arbete i hållbarhetsfrågor, men framför allt är det de positiva effekterna som företaget uppnår med hållbarhetsredovisning som gör att många redovisar.

Hållbarhetsredovisning leder ofta till nya sätt att utnyttja befintliga resurser mer effektivt, och möjliggör därmed intäktstillväxt och kostnadsbegränsning. Hållbarhetsrapportering kräver mätning, och mätningen brukar ge många nya insikter som kan ge konkreta affärsfördelar.

Dessutom ökar trycket på att seriösa företag ska redovisa hur de arbetar med hållbarhet. Allt fler investerare, kunder, leverantörer och liknande kräver hållbarhetsredovisningar.

Fördelar med hållbarhetsarbete

  • Nya kunder och affärspartners. Ett transparent företag ökar trovärdigheten hos intressenterna och möjliggör nya affärer och ökad försäljning. I dagens samhälle förväntar sig många intressenter att ett seriöst företag rapporterar hur de arbetar med hållbarhet.
  • Stärkt varumärke. CSR (Corporate Social Responsibility), eller hållbarhetsarbete, är en viktig faktor för positionering och en konkurrensfördel på marknaden. Transparens och hållbarhet är viktigt för många intressenter, och med en hållbarhetsredovisning visar ni att ni lyssnar på dem och agerar efter deras förväntningar.
  • Förbättrad tillgång till kapital. Precis som ett transparent företag har lättare att få nya kunder har det också lättare att få finansiering
  • Förbättrad riskhantering och intern rapportering. För att kunna hållbarhetsredovisa krävs mätning och processer. Företaget blir inte bara mer transparent mot omvärlden, även inom verksamheten ökar kunskapen om vad som sker i olika processer. Genom att få kunskap om till exempel arbetsmiljö, leverantörskedjan, resursutnyttjande och vattenförbrukning går det lättare att fatta rätt beslut med mindre risk.
  • Bättre och mer innovativa produkter och tjänster. Med krav på hållbarhet finns möjlighet att utveckla produkter som kräver mindre underhåll och användning av råmaterial, där resursutnyttjandet och återvinningen ökar och där livstiden förlängs.
  • Lägre kostnader. Hållbarhetsarbete leder oftast till minskad förbrukning av vatten, energi och råvaror och effektivare transportlösningar, avfallshantering och återvinning.
  • Lättare att behålla medarbetare och attrahera nya medarbetare och få medarbetare att känna sig stolta över sin arbetsgivare.
  • Bättre bidrag till samhället med större ansvar, minskad miljöpåverkan och bättre sociala förhållanden

Så gör du en korrekt hållbarhetsredovisning