Hållbarhetsredovisning

Att bedriva ett lyckat hållbarhetsarbete kräver systematiskt arbete från hela organisationen. Väl genomfört ger det mycket tillbaka, inte bara i form av bättre miljö.

Kom igång med hållbarhetsredovisning och hållbart arbete

Vad är hållbar utveckling?

Det finns olika definitioner av hållbar utveckling, men de flesta syftar på samma sak – ansvar för ekonomi, miljö och människor. Det handlar om att bedriva en utveckling som är hållbar i längden, som inte exploaterar människor eller miljö, men fortfarande är ekonomisk lönsam. Inom miljöområdet kan det till exempel handla om att minska utsläppen av miljöskadliga ämnen, att minska påverkan på djurlivet där man bedriver verksamhet, eller att minska resursanvändningen. Social hållbarhet kan handla om att motverka korruption och diskriminering, och att stärka de mänskliga rättigheterna.

Vad är en hållbarhetsredovisning?

Hållbarhetsredovisning är ett sätt för företaget att redovisa hur företaget arbetar hållbart inom ekonomi, miljö och socialt ansvar. Redovisningen kan redogöra för både de processer företaget har för att arbeta hållbart och de resultat som uppnåtts. Den ska ge en balanserad bild av hållbarhetsarbetet och beskriva både det som är positivt och sådant som utgör utmaningar för verksamheten.

Lagkrav på hållbarhetsredovisning

Från och med 2017 ska svenska företag som har fler än 250 anställda, en balansomslutning på mer än 175 miljoner kronor eller en nettoomsättning över 350 miljoner lämna hållbarhetsredovisning.

Även ”företag av allmänt intresse” såsom statliga bolag, börsnoterade företag, kreditinstitut och försäkringsföretag ska rapportera. Likaså företag med ”samhällsbärande verksamhet”, till exempel elbolag eller annan verksamhet inom infrastruktur och vård. Dotterbolag kan undantas om moderbolaget lämnar en rapport för koncernen.

Vilka företag som ska lämna en hållbarhetsrapport bestäms i svensk lag baserat på EU-direktiv. Många företag som inte måste redovisa, väljer ändå att lämna en rapport, då det är en investering som ger många fördelar.

Vad innebär det att hållbarhetsredovisa?

I en hållbarhetsredovisning ska ni redogöra för hur företaget arbetar med hållbarhetsfrågor och hur arbetet med dessa frågor passar in i affärsmodellen. Berätta hur ni arbetar rent praktiskt med att förbättra er inom respektive område, eller vad ni inte gör, och motivera beslut. Ni behöver kunna visa hur ni tar fram uppgifterna och siffrorna måste tåla att granskas. Påstår man att man är ett grönt företag kommer det att granskas av intressenter.

Företaget måste också berätta vilka risker som finns inom de olika områdena hur de hanterar riskerna. Var ärlig med vad ni har för problem och beskriv sedan er handlingsplan för att komma till rätta med detta. Ju ärligare desto bättre. Skriv inte att ni är bättre än ni är, det genomskådar läsarna direkt. Om företaget inte arbetar inom ett område så behöver ni motivera varför.

Områden som ingår i rapporten

Ni ska rapportera om vilka riktlinjer och regler företaget har och hur företaget arbetar med följande frågor:

  • miljö
  • sociala frågor
  • mänskliga rättigheter
  • antikorruption
  • mutor
  • mångfald
  • jämställdhet
  • arbetsmiljö
  • mänskliga rättigheter

Ni bör också rapportera om hur affärsmodellen förhåller sig till de resultat och tillkortakommanden ni har uppnått inom dessa områden.

Hur gör jag med de områden där jag inte kan presentera positiv information?

I en hållbarhetsredovisning förväntas du inte bara redovisa de områden där du har lyckats, utan också de där du inte nått upp till målen. På kort sikt är det givetvis en risk att rapportera om det, men på lång sikt kommer det löna sig. Dels för att du får ett ökat förtroende från era intressenter, men också för att kunskap om tillkortakommanden förhoppningsvis leder till förbättringar. Kunskap om till exempel utsläpp av växthusgaser, vattenförbrukning och vad som sker under produktion och frakt kan göra det enklare att fatta beslut med mindre risk och ökat resursutnyttjande.

Att inte göra en hållbarhetsredovisning, eller att göra en ofullständig redovisning, kan däremot öka riskerna. Intressenter kan då anse att företaget inte lever upp till miljökrav, eller tro att företaget försöker dölja något.
Därför ska du göra en hållbarhetsredovisning

Förenkla hållbarhetsarbetet med oss

Med Vattenfall som partner kan du förenkla och få hjälp med ditt hållbarhetsarbete. Vi hjälper dig med energieffektivisering, miljöcertifieringar och klimatsmarta energival.

Genom att välja miljövarudeklarerad el märkt med Bra Miljöval garanterar vi att du får förnybar el som uppfyller tuffa miljökrav. För varje kilowattimme miljömärkt el du köper, avsätter vi pengar till miljöförbättrande åtgärder och energieffektiviseringsprojekt. El märkt med Bra miljöval underlättar vid miljöcertifieringar av byggnader. Dessutom ger miljövarudeklarationen information som går att överföra direkt i hållbarhetsredovisningen.

Med hjälp av mätning och personlig rådgivning hjälper vi dig att minska din energiförbrukning och komma närmare verksamhetens mål inom miljö och ekonomi. På samma sätt kan vi hjälpa dig med hur ni kan producera egen el för att minska er miljöpåverkan och samtidigt öka lönsamheten.

Kontakta oss på indoor@vattenfall.com för att få hjälp med just dina frågor.

Så lyckas du med hållbarhetsarbetet

Att lyckas med hållbarhetsarbetet kräver systematiskt arbete och förankring i hela organisationen. I vår guide Lyckas med hållbarhetsarbetet kan du läsa hur man gör för att få genomslag i organisationen.

Ladda ner guiden Så lyckas du med hållbarhetsarbetet

 *
krävs
krävs Ogiltigt
Företag krävs Ogiltigt Företag
Förnamn krävs Ogiltigt Förnamn

Efternamn krävs

Ogiltigt Efternamn

krävs

Fyll i ditt personnummer: xxxxxxxx-xxxx eller xxxxxx-xxxx

krävs

krävs

Fyll i ditt postnummer xxx xx

krävs

krävs

Inte en giltig

E-postadress krävs

Inte en giltig E-postadress

Välj fil
  • {{f.name}} Stäng
krävs Endast {{formFieldObj.maxFileCount}} fil kan laddas upp
 *

krävs

 *

krävs

 *

krävs

 *

krävs

 *

krävs

 *

krävs

 *

Svar krävs

 *

Svar krävs

 *

Svar krävs

 *

Svar krävs

 *

Svar krävs

 *

Svar krävs

Fält markerade med * är obligatoriska.

Captcha krävs Ogiltigt captcha
Hoppsan! Något gick fel. Försök igen senare.