Hållbarhetsredovisning

Att bedriva ett lyckat hållbarhetsarbete kräver systematiskt arbete från hela organisationen. Nu kräver även lagen att företag gör en hållbarhetsredovisning regelbundet. Detta arbete ger mycket tillbaka, inte bara i form av en bättre miljö utan också en mer ekonomiskt lönsam affär.

Kom igång med hållbarhetsredovisning och hållbart arbete

Vad är hållbar utveckling?

Det finns olika definitioner av hållbar utveckling, men de flesta syftar på samma sak – ansvar för ekonomi, miljö och människor. Hållbarhetsarbete för företag kan inom miljöområdet exempelvis handla om att minska sin resursanvändning eller utsläpp av miljöskadliga ämnen. Social hållbarhet kan handla om att motverka korruption och diskriminering eller att stärka de mänskliga rättigheterna. Förutom ansvaret för samhället blir hållbarhet allt viktigare för företags konkurrenskraft.

Vad är en hållbarhetsredovisning?

Hållbarhetsredovisning är ett sätt att redovisa hur företaget arbetar med hållbarhetsfrågor inom ekonomi, miljö och socialt ansvar. Syftet är att ge en balanserad bild av verksamhetens hållbarhetsarbete. Därför ska både positiva aspekter och utmaningar ingå.

Vad innebär det att hållbarhetsredovisa?

Innehållet i en hållbarhetsredovisning eller hållbarhetsrapport beror på vilken typ av verksamhet som bedrivs. Men generellt ingår bland annat företagets processer för att arbeta hållbart, praktiska förbättringsåtgärder och uppnådda resultat, samt hur arbetet passar in i affärsmodellen. En viktig aspekt är att vara ärlig – de uppgifter som tas fram måste tåla granskning av intressenter. 


Även negativ information ska finnas med, som eventuella risker eller områden där företaget misslyckats att nå uppsatta mål. Arbetar ni inte med ett område, motivera varför. Detta ger ökat förtroende från era intressenter samtidigt som det medför kunskap om företagets svagheter, vilket förhoppningsvis leder till förbättringar, bättre beslut och färre risker.

Lagen om hållbarhetsredovisning

2017 infördes en svensk lag om hållbarhetsredovisning. Lagen är baserad på EU-direktiv och innebär att hållbarhetsredovisning är ett krav för stora företag i Sverige. Den innefattar företag med fler än 250 anställda, en balansomslutning på mer än 175 miljoner kronor eller en nettoomsättning på över 350 miljoner. Här ingår förutom den privata sektorn statliga bolag, börsnoterade företag, kreditinstitut och försäkringsföretag, samt offentliga verksamheter.

hållbarhetsrapporter ger många nyttor

Många företag som inte måste redovisa väljer ändå att lämna en hållbarhetsrapport eftersom det är en investering som ger många fördelar. Till exempel bidrar ökad transparens till högre trovärdighet hos intressenter, vilket öppnar möjligheter för nya affärer, ökad försäljning och finansiering. Hållbarhetsarbete kan även stärka ditt företags varumärke och ge ditt företag en
konkurrensfördel på marknaden.

Därför ska du göra en hållbarhetsredovisning

Ladda ner vår guide

Att lyckas med hållbarhetsarbetet kräver systematiskt arbete och förankring i hela organisationen. I vår steg för steg-guide kan du läsa om hur du ska göra för att lyckas.