Fjärrvärme - ett val för miljön

Fjärrvärmen är viktig för en mer hållbar miljö. En miljö som håller  för framtida generationer och skapar en mer trivsam tillvaro för oss som lever idag. Genom att till stor del använda restprodukter från samhället bidrar fjärrvärmen till minskade koldioxidutsläpp.

På Vattenfalls svenska värmeanläggningar använder vi till största delen förnybart bränsle. Det är biobränsle i form av rester från skogsindustrin och byggindustrin, avfall från hushåll och industri och spillvärme från industrin. Resterande energi kommer från fossil olja.

Flera av Vattenfalls anläggningar producerar både fjärrvärme och el, de är så kallade kraftvärmeverk vilket är ett resurseffektivt sätt att producera energi. Vi arbetar hela tiden med att göra våra anläggningar ännu effektivare och förbättra reningen.

Fjärrvärmen bidrar till Sveriges miljömål

De minskade koldioxidutsläppen i Sverige beror till viss del på den svenska fjärrvärmen. Genom bland annat branschens omställning till förnybara bränslen, effektivare energianvändning, kraftvärme, återvinning av spillvärme och värme från avfallsförbränning har Sveriges totala utsläpp minskat med en femtedel på två decennier.

Certifierade inom miljö, arbetsmiljö och kundinsyn

För oss är det viktigt att du som kund kan känna dig trygg med att du har en bra fjärrvärmeleverantör. Därför är vi certifierade inom miljö, arbetsmiljö och energieffektivitet. 

Våra certifieringar

  • ISO 14001 (miljöcertifiering)
  • OHSAS 18001 (internationell standard för arbetsmiljöcertifiering).
  • Vattenfall Värmes verksamheter i Uppsala, Knivsta och Storvreta är även certifierade enligt standarden ISO 50001 Energiledningssystem och EMAS (externt granskad miljöredovisning).

Certifieringarna visar att vi aktivt och kontinuerligt arbetar med våra miljö- och arbetsmiljöledningssystem och att vi har klara rutiner för att kontinuerligt minska miljöpåverkan och förbättra säkerheten. Vi var också först i branschen med certifiering för energieffektivitet.

Vill du se just din orts miljörapport? På våra ortssidor hittar du all information om anläggningarnas miljöpåverkan.

Prisdialog

Prisdialogens syfte är att genom dialog åstadkomma en rimlig, förut­sägbar och stabil prisutveckling och på detta sätt stärka fjärrvärmekundernas ställning på värmemarknaden. Med Prisdialogen vill vi bidra till ökad öppenhet och förståelse och därigenom ett stärkt förtroende för oss.

Till prisdialogen 

Kontakta kundservice

Ring oss om du har frågor om fjärrvärme.

Telefon: 020-36 00 36
Vardagar 8-16.30

Felanmälan: 020-82 58 58
Öppet dygnet runt

Vanliga frågor och svar