Elcertifikat

Lagen om elcertifikat kom till för att stimulera ökningen av el som produceras från förnybara energikällor.

Vindraftverk

Alla elhandelsföretag berörs av lagen och så här fungerar systemet:

  • Producenter av förnybar el får ett elcertifikat för varje producerad MWh (megawattimme) el
  • Alla elhandelsföretag är skyldiga att köpa och redovisa elcertifikat motsvarande en viss andel (kvot) av sin elförsäljning
  • Elhandelsföretaget tar i sin tur ut kostnaden för elcertifikaten av sina kunder i samband med elleveransen.

Inköp av elcertifikat är obligatorisk

Priset på certifikat avgörs av tillgång och efterfrågan och kan handlas dels på en marknad, dels direkt från producenterna. Det pris som tas ut av kunderna varierar mellan olika elhandelsföretag och är en del av det totala priset kunderna betalar för sin elleverans.

För privatkunder ingår kostnaden för elcertifikat i elpriset. För större företagskunder är det vanligt att kostnaden för elcertifikat redovisas per kWh.

Kvotplikt gynnar efterfrågan

Varje år redovisar elhandelsföretagen sin kvotplikt och det antal elcertifikat som är använda tas bort ur systemet.

Systemet med elcertifikat infördes den 1 maj 2003. Målet är att användningen av el från förnybara energikällor ska öka. 21 oktober 2015 beslutades att höja målet från 25 TWh till 30 TWh ökning från 2002 års nivå till år 2020. Lagen gäller fram till år 2035.

Prognosen för perioden 2002-2015 pekar på en ökning av el producerad med vindkraft med 15 TWh.

Våra elavtal

Här kan du som har en verksamhet med en årsförbrukning på upp till 300 000 kWh enkelt se elpriser och hitta ett elavtal som passar din verksamhet.

Teckna elavtal

Kontakta oss

Har ditt företag mindre förbrukning, under 300 000 kWh/år, ring oss vardagar 8–16.30 (fredagar 8.30–16.30)
Telefon: 020-82 10 00

Har ditt företag större förbrukning, över 300 000 kWh/år, ring våra säljare vardagar 8–16.30
Telefon: 020-54 00 00
Kontaktformulär och mer information

Har ditt företag en förbrukning över 2 GWh/år, ring våra säljare vardagar 8–16.30
Telefon: 020-54 00 00
Kontaktformulär och mer information

Vanliga frågor och svar