Frågor och svar om flytta

Ägarbyten och flyttanmälan för företag måste vara skriftliga. Vi ber dig därför fylla i och skicka in blanketten till oss senast 10 dagar innan flyttdag:
Blankett för flyttanmälan och ägarbyte - El (PDF)

Du kan posta, faxa eller mejla den till:

Vattenfall Kundservice AB
Box 13
880 30 Näsåker

Fax: 090-13 65 90
E-post: foretagskundservice@vattenfall.com

Ditt företag står kvar som betalningsansvarig till dess att vi fått en skriftlig uppsägning.

För elkunder gäller 10 dagars uppsägningstid om Vattenfall ska läsa av elmätaren, från det att uppsägningen kommit oss tillhanda med kompletta uppgifter. Så har du missat att anmäla flytten till oss, se till att snarast skicka in en blankett om Flyttanmälan (PDF).

Om ditt företag har fjärrvärme hos oss anmäler du flytt genom att skicka in blanketten för Flyttanmälan fjärrvärme (PDF).

Nej, hos oss kostar det inget att göra en flyttanmälan.

Det finns en risk att elen är avstängd och det kan i vissa fall ta upp till fem dagar att få på strömmen. Om du har glömt att anmäla inflytt ber vi dig kontakta vår kundservice på 020-82 10 00 (vardagar 8-16.30)

Om ni har glömt att anmäla att företaget flyttar ut ska ni anmäla det så fort som möjligt. Om ni redan har flyttat ut och inte kan läsa av elmätaren själv kan det ta upp till 10 dagar innan slutavläsning kan göras. Tills dess är företaget betalningsansvarig för anläggningen. Om ni har fjärrvärme och har glömt att anmäla att ni flyttar ska du anmäla det så fort som möjligt till vår kundservice. 
Du gör din anmälan genom att fylla i och skicka blanketten om flyttanmälan till oss.

Försök att fylla i så mycket uppgifter som möjligt. Det viktigaste är att vi får information om vem som flyttar ut och vem som flyttar in, vilken anläggning det gäller (anläggningsid och adress), vilket datum överlåtelsen ska ske samt underskrift från båda.

Flyttblankett för el skickar ni till:

Vattenfall Kundservice AB
Box 13
880 30 Näsåker

Vi utför en rutinmässig kreditupplysning på alla våra nya kunder. Elnätskunder har grundläggande rätt att få ett elnätsavtal, men utifrån vår kreditbedömning kan vi begära en säkerhet innan vi ingår avtal med någon.

Ni har rätt att välja vem som ska leverera företagets el (välja ett elhandelsföretag). Det är elhandelsföretaget som meddelar elnätsföretaget ert nya val. Om ni inte gör ett aktivt val kommer elnätsföretaget utse ett elhandelsföretag åt ert företag. 
Teckna avtal

Elavtalet kan tecknas på den nya adressen tre månader innan flytt.
Teckna elavtal

Avtalet är knutet till anläggningen och följer inte med automatik med vid en flytt. Vill du flytta med avtalet kontaktar du ditt elhandelsföretag i samband med att du gör flyttanmälan till oss.

Om ni har en annan elleverantör än Vattenfall kommer vi att meddela dem datum och mätarställning för uppsägningen. Men vi rekommenderar er att kontakta dem eftersom alla elbolag har olika avtalsvillkor och vissa vill ha en skriftlig uppsägning ifrån er.

För fastighetsägare som köper eller säljer fastigheter inom Vattenfalls nätområde gäller samma villkor som för våra övriga företagskunder.