Förklaring av fjärrvärmefakturan

Vi förklarar ditt företags fjärrvärmefaktura och vilka delar som kostnaden baseras på.

Kvinna med mobiltelefon

Fakturan består av 3 sidor.

 • En sammanställning av den faktiska förbrukningen, här hittar du beloppet som ska betalas, betalningsinformation och dina kunduppgifter.
 • Ett informationsblad där du hittar mer information om vart du ska vända dig vid ett strömavbrott, hur du gör om du ska flytta samt dina rättigheter som kund.
 • En specifikation av den faktiska förbrukningen där du kan läsa mer om din förbrukning i närmare detalj, här hittar du också ditt mätarnummer och vilken tariff du har.

Du vet väl att du kan se dina fakturor och betalstatus på Mina sidor?

Dina kunduppgifter:

 

Fakturaförklaring fjärrvärme sida 1 del 1 

 • Ditt kundnummer, som är bra att ha tillhands om du vill kontakta kundservice.
 • Din personliga kod, som du använder när du vill logga in på Mina sidor.
 • AnläggningsID, som specificerar anläggningen fakturan gäller.
 • OmrådesID, som hjälper oss identifiera fastighetens elnätsområde.
 • Anläggningsadress, som är adressen till fastigheten som fakturan gäller.

Här hittar du också fakturanumret och det datum fakturan skickades från oss.


 Din energiförbrukning

 

 Fakturaförklaring fjärrvärme sida 1 del 2

Här visas en översikt över din förbrukning samt dina kostnader för det tidsintervall som fakturan avser.
Du ser även förfallodatum samt fakturans totalbelopp.

Mer detaljerad information finns på sida två.


Betalningsinformation

 

 Fakturaförklaring fjärrvärme sida 1 del 3

Här hittar du:

 • Det totala beloppet som ska betalas.
 • Oss tillhanda, senaste dag inbetalningen ska vara insatt på vårt konto. Alltså fakturans förfallodatum.
 • Fakturans referensnummer, även kallat OCR-nummer som används för att identifiera din betalning. Det är viktigt att du använder rätt referensnummer om du gör din betalning via Internet. Betalar du på annat sätt och inte använder bifogat inbetalningskort vill vi att du anger kundnummer och fakturanummer på din betalning. Kundnummer och fakturanummer hittar du högst upp på din faktura.
 • Våra BankGiro och PlusGiro uppgifter.
 • BIC/Swip och IBAN nr som du använder om du betalar via en utländsk bank.

 

Momsfördelning

 

Fakturaförklaring fjärrvärme sida 3 del 1

Hur stor del av det totala beloppet som utgörs av momsen.

Dina kostnader för fjärrvärme

 

Fakturaförklaring fjärrvärme sida 2 del 1

Ditt mätarnummer är din mätares identitet och finns angivet på mätaren. Här anges de mätarställningar som din faktura baseras på.

Avläst av nätägare innebär att din mätare fjärravlästs av Vattenfall. Om särskilda skäl föreligger kan faktureringen ske med beräknade mätarställningar. Fakturans mätarställningar är då uträknade baserat på din historiska energianvändning. Istället för Avläst av nätägare, anges då Beräknad ställning. Så snart som en mätarställningar kommer in gör vi en korrigering på nästa faktura så att du enbart betalar för din faktiska energianvändning.

Debiterad MWh är den energianvändning som du haft mellan fakturans mätarställningar och det är vad kostnaderna baseras på.

Debiterad m3 anger din flödesanvändning mellan avläsningarna. Beroende på ditt avtal baseras dina kostnader på detta.


Ditt fjärrvärmeföretag

 

Fakturaförklaring fjärrvärme sida 2 del 2

Fjärrvärmeföretaget driver fjärrvärmenätet där du bor och levererar fjärrvärme till din bostad. Här ser du vilket fjärrvärmeavtal du har.

Om ditt avtal har en fast avgift är den en del av din fjärrvärmekostnad och en fast summa fördelat över hela året.

 • Energi är den rörliga delen av priset som beror på hur mycket fjärrvärme du använder.
 • Flöde är beroende på ditt avtal, kostnaden för den totala flödesförbrukningen.

Summa Fjärrvärmekostnad är den totala kostnaden för din fjärrvärme under den aktuella perioden.