Förklaring av fakturan

Vi förklarar ditt företags elfaktura och de delar som kostnaden består av. 

Fakturaförklaring el

Fakturan består av 3 sidor.

 • En sammanställning av den faktiska förbrukningen, här hittar du beloppet som ska betalas, betalningsinformation och dina kunduppgifter.
 • Ett informationsblad där du hittar mer information om vart du ska vända dig vid ett strömavbrott, hur du gör om du ska flytta samt dina rättigheter som kund.
 • En specifikation av den faktiska förbrukningen där du kan läsa mer om din förbrukning i närmare detalj, samt se vilken tariff och huvudsäkring du har.

Du vet väl att du kan se dina fakturor och betalstatus på Mina sidor?

Kunduppgifter

 

Här finns dina kunduppgifter så som:

 • Ditt kundnummer, som är bra att ha tillhands om du vill kontakta kundservice.
 • Din personliga kod, som du använder när du vill logga in på Mina sidor.
 • AnläggningsID, som specificerar anläggningen fakturan gäller.
 • OmrådesID, som hjälper oss identifiera fastighetens elnätsområde.
 • Anläggningsadress, som är adressen till fastigheten som fakturan gäller.

Här hittar du också fakturanumret och det datum fakturan skickades från oss.


 Din konsumtion

 

Här visas en översikt över din förbrukning samt dina kostnader för det tidsintervall som fakturan avser.

Elhandelskostnad är din faktiska förbrukning av el i kWh.
Elnätskostnaden är den totala kostnaden för din anslutning till vårt elnät.

Mer detaljerad information finns på sida två.


 Betalningsinformation

 

Inbetalningsuppgifter samt beloppet att betala.

Här hittar du:

 • Det totala beloppet som ska betalas.
 • Oss tillhanda, senaste dag inbetalningen ska vara insatt på vårt konto. Alltså fakturans förfallodatum.
 • Fakturans referensnummer, även kallat OCR-nummer som används för att identifiera din betalning. Det är viktigt att du använder rätt referensnummer om du gör din betalning via Internet. Betalar du på annat sätt och inte använder bifogat inbetalningskort vill vi att du anger kundnummer och fakturanummer på din betalning. Kundnummer och fakturanummer hittar du högst upp på din faktura.
 • Våra BankGiro och PlusGiro uppgifter.
 • BIC/Swip och IBAN nr som du använder om du betalar via en utländsk bank. 

Momsfördelning

 

Fakturaförklaring el sida 2 del 1

Hur stor del av det totala beloppet som utgörs av momsen.


 Företagsuppgifter Vattenfall AB Försäljning

 

Här hittar du Vattenfall AB Försäljnings företagsuppgifter.


Företagsuppgifter Vattenfall Eldistribution AB

 

Här hittar du Vattenfall Eldistribution AB's företagsuppgifter samt information gällande felanmälan vid strömavbrott.

Faktisk förbrukning

 

Här hittar du bland annat din beräknade årsförbrukning som baseras på din tidigare förbrukning.

Ditt mätarnummer är din mätares identitet och finns angivet på mätaren. Avläst av nätägare, alltså Vattenfall Eldistribution och anger de två senaste avlästa mätarställningarna och debiterad kWh är den elförbrukning som du har haft mellan dessa och det är vad kostnaderna baseras på.

Endast kunder med tidstariff får uppgifter om verk eftersom de har mer än ett mätverk. Kunder med enkeltariff saknar därför helt dessa uppgifter på sin faktura.


 Elnätsföretag

 

Elnätsföretaget äger elnätet där du bor och ser till att elen transporteras till din bostad. Du ser här vilken nättariff du har samt din huvudsäkring.

Ditt abonnemang är en fast avgift som beror på huvudsäkringens storlek samt nättariffen. Elöverföring är den rörliga delen av priset och beror på hur mycket el du använder. Elöverföringen betalas i öre per kilowattimma.

Summan för elnätskostnaderna är den totala kostnaden för ditt abonnemang under den aktuella perioden.


 Elhandelsföretag

 

Här hittar du mer information om vilket typ av elavtal du har, hur länge det gäller samt till vilket pris.

Årsavgift, den del av ditt elpris som är oberoende av din faktiska förbrukning.
El, är kostnaden för den förbrukade elenergin under den period som fakturan gäller.
Energiskatt, är skatten för den förbrukade elen.

Summa Elhandelskostnad, är den totala kostnaden för den el du förbrukat under den period som fakturan gäller. Summan är inklusive moms.