Sida 3

Anläggningsuppgifter och elnätskostnader

1. Här ser du dina anläggningsuppgifter, såsom adress och vilket område den tillhör. 

2. Fakturanumret samt det datum då vi skickade ut fakturan till dig.

3. Din beräknade årsförbrukning är baserat på föregående tolv månader.

4. Mätarnumret är din elmätares identitet, det står också utskrivet på mätaren. Debiterad kWh visar hur mycket el du har förbrukat enligt värden avlästa från elmätaren.    

Avläst av nätägare innebär att din elnätsägare har läst av din elmätarställning. Det görs normalt i slutet av varje månad för att se hur stor din förbrukning har varit under aktuell fakturaperiod. 

5. Här ser ditt elavtal och en specificering av dina elhandelskostnader.  Du kan se exakt hur stor del av årsavgiften du betalar på denna faktura, moms och hur mycket du betalar per kWh.

6. Här ser en specificering av dina elnätskostnader. Detta syns endast om du har Vattenfall Eldistribution som elnätsleverantör.