Sida 2

4. Anläggningsuppgifter

Anläggningsadressen är platsen där din anläggning är lokaliserad. Anläggnings-ID är en unik 18-siffrig kod som berättar vilken anläggning som är din. Områdes-ID består av tre bokstäver och berättar var i Sverige din anläggning ligger. Dessa uppgifter kan också vara bra att ha till hands när du kontaktar oss för eventuella frågor.

Din beräknade årsförbrukning är baserat på föregående tolv månader.

 

5. Avtalsuppgifter

Under Elhandelsavtal kan du se vilket elavtal du har just nu och för vilken period det gäller. Elnätsavtal visar vilket avtal och vilken tariff du har tecknat med din elnätsägare.

 

6. Vattenfalls totala elmix

Diagrammet visar elens ursprung för vår samlade elförsäljning i Sverige. Den är till 100 procent spårbar med ursprungsgarantier till sol-, vind-, vatten-, och kärnkraft – inget kommer från fossila energikällor.

 

7. Förbrukning

Staplarna visar hur många kilowattimmar (kWh) som förbrukas per månad. 

 

8. Mätarställning

Mätarnumret är din elmätares identitet, det står också utskrivet på mätaren. Numret är kopplat till en mätpunkt och hjälper oss att identifiera och lokalisera din fastighet. Beroende på vilken typ av mätare du har visar blocket antingen mätarställningar eller total förbrukning för aktuell period. 

Debiterad kWh visar hur mycket el du har förbrukat enligt värden avlästa från elmätaren.    

Elmätarställningen läses oftast av i slutet av varje månad för att se hur stor din förbrukning har varit under aktuell fakturaperiod.

 

9. Elnätskostnader

Här är en specificering av dina elnätskostnader. Detta syns endast om du har Vattenfall Eldistribution som elnätsleverantör.

Överföringsavgiften är kostnaden för transporten av el från energikällan till det elnät din fastighet tillhör.

Energiskatt finns då all elanvändning i Sverige är skattepliktig. Riksdagen bestämmer reglerna för energiskatten, som är beroende av i vilken kommun användningen sker och din förbrukning. Du betalar energiskatt för varje förbrukad kilowattimme (kWh).

 

10. Elhandelskostnader

Här visas en specificering av dina elhandelskostnader. Du kan se exakt hur stor del av årsavgiften du betalar på denna faktura, moms och hur mycket du betalar per kWh.

Årsavgiften är en fast kostnad som delas upp beroende på ditt fakturaintervall. Avgiften går framförallt till att förbättra servicen för dig som kund hos Vattenfall.

Timspot är inköpspriset på  el för din anläggning aktuell fakturaperiod. Det består dels av ett viktat snittpris för inköpet av el på elbörsen Nord Pool, dels  övriga inköpskostnader som exempelvis handelsavgifter till Svenska kraftnät och Nord Pool. Inköpet av el för aktuell fakturaperiod viktas till ett snittpris utifrån de timvisa spotpriserna på Nord Pool och ditt företags förbrukning timme för timme.

Spotpåslag är det prispåslag ditt företag betalar per kilowattimme, utöver elpriset enligt ditt avtal.

Elcertifikat ingår som en del i totala elpriset och skapades genom lag för att gynna förnybar produktion.

Som elhandelsföretag är vi skyldiga enligt lag att köpa elcertifikat motsvarade en viss kvot av våra kunders elanvändning. Lagen om elcertifikat infördes 2003 för att stimulera utbyggnad av elproduktion från förnybara energikällor.  

Utöver ovan kostnadsposter visas här även eventuella rabatter samt avtalsspecifika kostnader.