Sida 1

Dina kunduppgifter och din förbrukning

1. Ditt kundnummer och din PIN-kod använder du för att logga in på Mina sidor.  Här ser du även ditt anläggningsID, ditt områdesID samt din anläggningsadress. Dessa uppgifter kan också vara bra att ha till hands när du kontaktar oss för eventuella frågor.

2. Fakturanumret samt det datum då vi skickade ut fakturan till dig.

3. Adressen dit fakturan skickas. Den behöver inte nödvändigtvis vara samma som anläggningens adress. 

4Elhandelskostnaden visar kostnaden för den faktiska el du förbrukade under perioden. Elnätskostnaden visar istället den kostnad du betalar till elnätsbolaget, det är de som sköter och underhåller elledningarna fram till ditt företag. Om du har en annan elnätsägare än Vattenfall Eldistribution får du en separat faktura med denna kostnad från företaget som äger elnätet där du är verksam. Det är därför vissa kunder får två stycken fakturor gällande deras elavtal. 

Inbetalningsuppgifter och fakturabelopp

5. Fakturans förfallodatum (oss tillhanda senast) samt fakturans totala kostnad du ska betala.

6. Fakturans OCR-nummer, också kallat referensnummer. OCR-numret behöver alltid uppges vid betalning, men om du betalar via e-faktura eller autogiro är OCR-numret redan automatiskt ifyllt.

7. Vårt BankGiro-nummer som du betalar till. Om du ska betala fakturan från en utländsk bank behöver du också uppge BIC/SWIFT och IBAN-nummer som du hittar i rutan ovanför.  

 8OCR-nummer, summa att betala samt vårt BankGiro-nummer. Denna rad är den som läses av om du skannar den för betalning.