Sida 1

1. Dina kunduppgifter

Fakturanumret samt det datum då vi skickade ut fakturan till dig.

Adressen dit fakturan skickas. Den behöver inte nödvändigtvis vara samma som anläggningens adress.  

Här hittar du också ditt momsregnummer och dina referenser.

 

2. Inbetalningsuppgifter och fakturabelopp

Belopp att betala visar fakturans totala kostnad du ska betala och fakturans förfallodatum (oss tillhanda senast).

Vårt bankgironummer som du betalar till. 

Fakturans OCR-nummer, också kallat referensnummer. OCR-numret behöver alltid uppges vid betalning, men om du betalar via e-faktura eller autogiro är OCR-numret redan automatiskt ifyllt.

 

3. AVI och momsruta

Fakturans totala momspliktiga belopp för fakturering och självfakturering, samt moms om 25 %. Summa momspliktigt är beloppen din moms är uträknat på.

OCR-nummer, summa att betala samt vårt bankgironummer. Denna rad är den som läses av om du skannar den för betalning.