Fakturaförklaring

Din faktura består av tre sidor.

 • En sammanställning av den faktiska förbrukningen där du hittar beloppet som ska betalas, betalningsinformation och dina kunduppgifter.
 • Ett informationsblad där du hittar mer information om vart du ska vända dig vid ett strömavbrott, hur du gör om du ska flytta samt dina rättigheter som kund.
 • En specifikation av den faktiska förbrukningen där du kan läsa mer om din elanvändning i detalj samt se vilka avtal du har.

Vill du se fakturaförklaringen för fjärrvärme?

Klicka på någon av sidorna nedan för att få en förklaring över fakturans olika delar.


 • Sida 1

  Sida 1

  Sida 2

  Sida 2

  Sida 3

  Sida 3

 • Sida 3

  Anläggningsuppgifter och elnätskostnader

  1. Här ser du dina anläggningsuppgifter, såsom adress och vilket område den tillhör. 

  2. Fakturanumret samt det datum då vi skickade ut fakturan till dig.

  3. Din beräknade årsförbrukning är baserat på föregående tolv månader.

  4. Mätarnumret är din elmätares identitet, det står också utskrivet på mätaren. Debiterad kWh visar hur mycket el du har förbrukat enligt värden avlästa från elmätaren.    

  Avläst av nätägare innebär att din elnätsägare har läst av din elmätarställning. Det görs normalt i slutet av varje månad för att se hur stor din förbrukning har varit under aktuell fakturaperiod. 

  5. Här ser ditt elavtal och en specificering av dina elhandelskostnader.  Du kan se exakt hur stor del av årsavgiften du betalar på denna faktura, moms och hur mycket du betalar per kWh.

  6. Här ser en specificering av dina elnätskostnader. Detta syns endast om du har Vattenfall Eldistribution som elnätsleverantör.

 • Sida 2

  Informationsblad

  1. Momsfördelningen visar hur stor del av fakturabeloppet som består av momsavgifter. Om du har Vattenfall Eldistribution som elnätsägare visas även momsen för Vattenfall Eldistribution AB. 

  2. Här ser du våra företagsuppgifterOm du har Vattenfall Eldistribution som elnätsägare visas även företagsuppgifter för Vattenfall Eldistribution AB.  På exempelfakturan syns även uppgifter till Vattenfall Eldistribution AB.

  3. Övrig information som redogör för hur du går till väga vid flytt, hur våra avtalsvillkor ser ut samt vilka rättigheter du har som kund. Här finns även kortare information om vad du kan hitta på Mina sidor.

 • Sida 1

  Dina kunduppgifter och din förbrukning

  1. Ditt kundnummer och din PIN-kod använder du för att logga in på Mina sidor.  Här ser du även ditt anläggningsID, ditt områdesID samt din anläggningsadress. Dessa uppgifter kan också vara bra att ha till hands när du kontaktar oss för eventuella frågor.

  2. Fakturanumret samt det datum då vi skickade ut fakturan till dig.

  3. Adressen dit fakturan skickas. Den behöver inte nödvändigtvis vara samma som anläggningens adress. 

  4Elhandelskostnaden visar kostnaden för den faktiska el du förbrukade under perioden. Elnätskostnaden visar istället den kostnad du betalar till elnätsbolaget, det är de som sköter och underhåller elledningarna fram till ditt företag. Om du har en annan elnätsägare än Vattenfall Eldistribution får du en separat faktura med denna kostnad från företaget som äger elnätet där du är verksam. Det är därför vissa kunder får två stycken fakturor gällande deras elavtal. 

  Inbetalningsuppgifter och fakturabelopp

  5. Fakturans förfallodatum (oss tillhanda senast) samt fakturans totala kostnad du ska betala.

  6. Fakturans OCR-nummer, också kallat referensnummer. OCR-numret behöver alltid uppges vid betalning, men om du betalar via e-faktura eller autogiro är OCR-numret redan automatiskt ifyllt.

  7. Vårt BankGiro-nummer som du betalar till. Om du ska betala fakturan från en utländsk bank behöver du också uppge BIC/SWIFT och IBAN-nummer som du hittar i rutan ovanför.  

   8OCR-nummer, summa att betala samt vårt BankGiro-nummer. Denna rad är den som läses av om du skannar den för betalning.

Vanliga frågor och svar


Hittar du inte svaret på din fråga?

På våra kundservicesidor hittar du information om el och fjärrvärme. Vi hjälper dig gärna med dina frågor om flytt, elavtal, faktura och betalning och Mina sidor.

Till kundservice

Ring oss

Vardagar 8–16.30

020-82 10 00

020-54 00 00 (Företag med en årsförbrukning över 150 000 kWh)

Från utlandet: +46 771 29 66 00

Via Facebook

Måndag-torsdag 8-21
Fredag 8-17

E-post

Kontakta oss dygnet runt via e-post. Vi svarar på din fråga så snart vi kan.

Till kontaktformuläret